SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na temelju poglavlja 3.7. Plana intervencija u zaštiti okoliša Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/04 i 16/04) i članka 20. Statuta Općine Matulji, Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 8. svibnja 2008. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Eko stožera
za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša
Općine Matulji

I.

1. U članku I. točka 10. Odluke o imenovanju Eko stožera za provedbu Plana intervencija u zaštiti okoliša Općine Matujli, (»Službene novine PGŽ« broj 11/07), riječi »Milan Šajina, Jurdani, Jurdani 61 a, vijećnik Općinskog vijeća Općine Matulji, zamjenik člana«, zamijenjuju se riječima »Eduard Kalokira, Matulji, Mihotićev prolaz 13, vijećnik Općinskog vijeća Općine Matulji, zamjenik člana.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/1

Ur. broj: 2156-04-08-01

Matulji, 8. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=556&mjesto=51211&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr