SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 261/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), a u svezi sa člankom 2. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 8. svibnja 2008. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/95, 15/95 i 29/95) u članku 66. stavku 1., alineje 5. i 6. mijenjaju se i glase:

- »naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja,

- predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga.«

Članak 2.

U članku 71., stavak 1, mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:«

U istom članku, stavak 2. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 3.

Iza članka 71. dodaje se novi članak 71. a, koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi protivno odredbama članka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 36, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 i 61.«

Članak 4.

U članku 72. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:«

Članak 5.

Člankom 73. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar, na mjestu počinjenja prekršaja, može naplatiti novčanu kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kn, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kn, za fizičku osobu u iznosu od 2.000,00 kn i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/1

Ur. broj: 2156-04/08-01

Matulji, 8. svibnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=556&mjesto=51211&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr