SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

21.

Na temelju članka 26. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 106/99, 117/01 i 96/03), članka 48. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 24/01 i 4/06) i članka 20. stavak 1. i 2. Poslovnika Poglavarstva Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 36/01) Poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj dana 10. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini novčane naknade dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se visina i uvjeti za dobivanje novčane naknade za dobrovoljne vatrogasce koji:

a) su u radnom odnosu, kad sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Raba za vrijeme radnog vremena,

b) nisu u radnom odnosu, a sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Raba.

Članak 2.

Dobrovoljni vatrogasci koji su u radnom odnosu, kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Raba za vrijeme radnog vremena, imaju pravo na naknadu plaće ukoliko to zatraži poslodavac.

Članak 3.

Pravo na naknadu plaće iz članka 2. ove Odluke imaju poslodavci koji uz zahtjev za novčanu naknadu za dobrovoljne vatrogasce Uredu Grada Raba dostave i potvrdu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab kojom se potvrđuje kada, gdje i u koje vrijeme (od do) su dobrovoljni vatrogasci sudjelovali u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Raba.

Članak 4.

Naknada za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u radnom odnosu, a kada sudjeluju u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Raba određuje se na osnovi prosječne mjesečne plaće zaposlenika u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Rab u prethodnom mjesecu podijeljene s brojem radnih sati u mjesecu i pomnožene brojem sati provedenih u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Raba.

Članak 5.

Pravo na isplatu novčane naknade, utvrđene prema članku 4. ove Odluke, ima dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu pod uvjetom da Uredu Grada Raba dostavi:

a) Potvrdu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab kojom se potvrđuje kada, gdje i u koje vrijeme (od do) je sudjelovao u vatrogasnoj intervenciji na području Grada Raba;

b) Potvrdu zavoda za zapošljavanje da je bio nezaposlena osoba u vrijeme vatrogasne intervencije ili potvrdu školske ustanove, ako se radi o učeniku ili studentu.

Naknadu će dobrovoljnom vatrogascu isplatiti Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab kojem će se doznačiti sredstva po izvršenom obračunu.

Članak 6.

Isplata novčane naknade u smislu ove Odluke vršit će se iz sredstava Proračuna Grada Raba predviđenih za Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab, a u slučaju nemogućnosti iz sredstava predviđenih za Vatrogasnu zajednicu otoka Raba.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/07-01/63

Ur. broj: 2169-01-01-07-16

Rab, 10. srpnja 2007.

POGLAVARSTVO GRADA RABA

Predsjednik Poglavarstva
Željko Barčić prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr