SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
GRAD RAB
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

20.

Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93 i 33/05), točke 30. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2006. godini (»Narodne novine« broj 18/06) i članka 20. stavak 1. i 2. Poslovnika Poglavarstva Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/01) Poglavarstvo Grada Raba, na sjednici održanoj 15. svibnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe

Članak 1.

Ustrojava se Motriteljsko-dojavna služba (u daljnjem tekstu: Služba) s ciljem ranog i pravovremenog otkrivanja i dojave požara na otvorenom prostoru područja Grada Raba, u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna 2008. godine.

Članak 2.

Služba se ustrojava na brdu Kamenjak na kojem će se od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine obavljati svakodnevno dežurstvo, u vremenu od 8,00 do 21,00 sat.

U danima velike opasnosti od požara Služba će svoj rad prilagođavati nastalim potrebama i izvan spomenutog razdoblja.

Članak 3.

Služba se provodi osmatranjem koje obavljaju 2 osmatrača.

Osmatrači moraju imati najmanje položen protupožarni minimum.

Članak 4.

Služba na Kamenjaku mora biti opremljena s jednim teleskopom, jednim dalekozorom, jednom ažuriranom zemljopisnom kartom otoka Raba, sredstvom veze (mobilni telefon ili radio uređaj), najmanje jednim vatrogasnim aparatom za početno gašenje požara, jednom naprtnjačom i jednom metlenicom.

Članak 5.

Financijska sredstva za održavanje Službe i nabavku potrebne opreme osigurava Grad Rab.

Vatrogasnoj zajednici Grada Raba povjeravaju se svi poslovi koji se odnose na funkcioniranje Službe.

Članak 6.

Služba na Kamenjaku dio je sustava protupožarne preventive koja se sustavno provodi na području Grada Raba, a koju još čine izviđačko-preventivne ophodnje Hrvatskih šuma te vatrogasna operativa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rab i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lopar.

Članak 7.

Osmatrači su dužni usko surađivati sa svim čimbenicima protupožarne zaštite Grada Raba, a neposredno su podređeni zapovjedniku Vatrogasne zajednice Grada Raba.

Članak 8.

Služba obavlja dojave pozivom Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Rab, na broj telefona 724-372 ili 93, pozivom Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Lopar na broj telefona 775-175, pozivom na broj 112, te pozivom Vatrogasnom operativnom centru Rijeka (VOC) na broj telefona 359-112.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe Klasa: 022-01/07-01/62, Ur. broj: 2169-01-01-07-03 od 19. lipnja 2007. godine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/08-01/92

Ur. broj: 2169-01-01-08-9

Rab, 15. svibnja 2008.

POGLAVARSTVO GRADA RABA

Predsjednik Poglavarstva
Željko Barčić, prof. def., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr