SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

23.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/01, 8/06,18/ 06 - pročišćeni tekst i 12/08), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o davanju na privremeno
korištenje javnih površina

Članak 1.

U Odluci o davanju na privremeno korištenje javnih površina (»Službene novine Županije primorsko-goranske« broj 4/96 i 11/98) u članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Javnu površinu za postavljanje stolova i stolica mogu koristiti zakupoprimatelji i vlasnici ugostiteljskih objekata u slučajevima:

- kada se stolovi i stolice postavljaju uz ulaz u poslovni prostor ili u blizini poslovnog prostora

- kada se postavljanjem stolova i stolica ne ometa ulaz u objekt u kojem se nalazi poslovni prostor ili ulaz u drugi poslovni odnosno stambeni prostor te ako se ne ometa slobodan prolaz pješaka i ne smanjuje preglednost sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/04

Ur. broj: 2156/01-03/08-1

Opatija, 20. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr