SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

22.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04 i 142/06) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 21/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/99, 16/00, 02/03, 10/ 03 - pročišćeni tekst i 18/06) u članku 3. točki 2. iza alineje 3. dodaje se alineja 4. koja glasi:

»- Radničkom ulicom od raskrižja sa ulicom Vjekoslava Spinčića do raskrižja s Ulicom Bože Milanovića«.

Članak 2.

U članku 3. točki 5. alineja 4. mijenja se i glasi:

»- Radničkom ulicom od raskrižja s Ulicom M. Tita do raskrižja s Ulicom B. Milanovića«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/08-01/03

Ur. broj: 2156/01-03/08-1

Opatija, 20. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr