SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 30. sjednici održanoj 12. svibnja 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2008. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Uređenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 2.165.000,00 kuna za sljedeće namjene:

-uređenje prostora ispred hotela
Miramare 100.000,00 kuna,

-uređenje prostora od čitaonice
do hotela Miramare 1.194.000,00 kuna,

-uređenje prostora: ulaz u Crikvenicu
kod Ad Turresa 200.000,00 kuna,

-uređenje prostora: ulaz u Jadranovo
- zapad 100.000,00 kuna,

-uređenje prostora: ulaz u Crikvenicu:
JTC - Hrusta 150.000,00 kuna,

-uređenje prostora: istočni ulaz Selce 100.000,00 kuna,

-uređenje prostora: park Kovinari
u Dramlju 25.000,00 kuna,

-uređenje prostora: park kod
marketa u Dramlju 30.000,00 kuna.

-uređenje prostora: park Obala,
razlika iz 2007 170.000,00 kuna,

-uređenje prostora: park Požar
u Dramlju 96.000,00 kuna.

Članak 3.

Uređenje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina koje će se financirati iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice i ostalih prihoda u ukupnom iznosu od 2.790.000,00 kuna za sljedeće namjene:

-uređenje Vinodolske ulice
u Crikvenici 600.000,00 kuna,

-uređenje Zvonimirove ulice
u Crikvenici 600.000,00 kuna,

-uređenje spojne ceste Banija
- Perčin u Jadranovu 900.000,00 kuna,

-uređenje ulice I. L. Ribara, Selce 500.000,00 kuna,

-projekt za Stossmayerovo š.
- razlika iz 2007. g. 150.000,00 kuna,

-projekt dijela Goranske ul. 40.000,00 kuna.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 1.550.000,00 kuna za sljedeće namjene:

-proširenje javne rasvjete na području
MO Selce 200.000,00 kuna,

-proširenje javne rasvjete na području
MO Dramalj 120.000,00 kuna,

-proširenje javne rasvjete na području
MO Jadranovo 150.000,00 kuna,

-proširenje javne rasvjete
MO Crikvenica - istok200.000,00 kuna,

-proširenje javne rasvjete
MO Crikvenica - zapad 200.000,00 kuna,

-proširenje javne rasvjete
MO Crikvenica - centar 200.000,00 kuna,

-projekt uređenja javne rasvjete:
Crikvenica ulaz istok 70.000,00 kuna,

-studija uvođenja ekološke javne
rasvjete 30.000,00 kuna,

-proširenje javne rasvjete Jadranovo,
razlika iz 2007. 300.000,00 kuna,

-projektna dokumentacija za javnu
rasvjetu 80.000,00 kuna.

Članak 5.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 6.505.000,00 kuna od čega se 6.500.000,00 kuna odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, a 5.000,00 kuna na ostala sredstva Proračuna Grada Crikvenice.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ovog Programa stavlja se izvan snage Program gradnje komunalne infrastrukture za 2008. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07).

Klasa: 363-01/08-01/155

Ur. broj: 2107/01-01-08-2

Crikvenica, 12. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Crikvenice

Eduard Rippl, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr