SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 18. Srijeda, 21. svibnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 8/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 30. sjednici održanoj 12. svibnja 2008. godine donijelo je

I. IZMJENU I DOPUNU
Odluke o projekciji proračunske potrošnje
za 2008. i 2009. godinu

Točka 1.

U Odluci o projekciji proračunske potrošnje za 2009. i 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07) točka 1. mijenja se i glasi:

»I. izmjena i dopuna odluke o projekciji proračunske potrošnje sastoji se od dva dijela:

1. I. izmjene i dopune projekcije proračunske potrošnje - opći dio proračuna i

2. I. izmjene i dopune projekcije proračunske potrošnje - posebni dio proračuna.«

Točka 2.

U Odluci o projekciji proračunske potrošnje za 2009. i 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07) točka 2. mijenja se i glasi:

1. I IZMJENE I DOPUNE PROJEKCIJE PRORAČUNSKE POTROŠNJE
- OPĆI DIO PRORAČUNA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Točka 3.

U Odluci o projekciji proračunske potrošnje za 2009. i 2010. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 45/07) točka 3. mijenja se i glasi:

»I. izmjena i dopuna projekcije proračunske potrošnje - posebni dio proračuna sastoji se od rashoda/izdataka raspoređenih po razdjelima i programima i sastavni je dio ove Odluke.«

Točka 4.

Ova I. izmjena i dopuna Odluke o projekciji proračunske potrošnje za 2009. i 2010. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/08-01/18

Ur. broj: 2107/01-01-08-8

Crikvenica, 12. svibnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Crikvenice

Eduard Rippl, dipl. ing., v. r.

2. I IZMJENE I DOPUNE PROJEKCIJE PRORAČUNSKE POTROŠNJE
- POSEBNI DIO PRORAČUNA

 

I. izmjena i dopuna Odluke o projekciji   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr