SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD MALI LOŠINJ
27

24.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2003. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja
za 2004. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koji doprinose razvitku i unapređenju kulturnog života u Gradu Malom Lošinju.

Članak 2.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa grada, a osobito: djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, tako i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života.

Članak 3.

Proračunom Grada Malog Lošinja osiguravaju se sredstva za financiranje javnih potreba sljedećim područjima kulturnih djelatnosti:

- muzejska djelatnost

- knjižnička djelatnost

- glazbena djelatnost

- izložbena i likovna djelatnost

- kinoprikazivačka djelatnost

- zaštita i očuvanje kulturnih dobara

- programi poticanja kulturno-umjetničkog amaterizma (udruge)

- programi za mladež.

Članak 4.

Programi navedenih kulturnih djelatnosti realiziraju se kroz ustanovu u kulturi i kulturno-umjetničke udruge.

Članak 5.

Ustanovi u kulturi Pučko otvoreno učilište osiguravaju se potrebna sredstva za:

a) rashode za zaposlene u ukupnom potrebnom iznosu,

b) ostale redovne rashode, uključujući i organizaciju cjelogodišnjeg kulturnog života u Gradu (glazbeno-scenske i likovna djelatnost), s pojačanim intenzitetom u ljetnom razdoblju, osigurava se do 700otrebnih sredstava. Preostala sredstva ustanova osigurava iz vlastitih prihoda.

Članak 6.

Za unapređenje djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta kroz opremanje postojećih prostora (muzeji, knjižnica, Dom kulture i Kino) osigurava se 228.000,00 kn.

Članak 7.

Grad Cres participira u redovnim rashodima poslovanja, rashodima za zaposlene i kapitalnom opremanju objekata na svom području sa 525.000,00 kn putem Proračuna Grada Mali Lošinj, kao osnivača ustanove Pučkog otvorenog učilišta.

Članak 8.

Ostalim korisnicima proračuna i udrugama u amaterskom stvaralaštvu osiguravaju se sredstva za redovne aktivnosti na osnovi dostavljenih financijskih planova, i to:

- Kazalištu JAK 100.000,00 kn

- Puhačkom orkestru Josip Kašman 10.000,00 kn

- Folklornom društvu Manfrina 30.000,00 kn

- Ogranku Matice hrvatske 40.000,00 kn

- Ogranku Čakavskog sabora 30.000,00 kn

- Lošinjskim mažoretkinjama 71.000,00 kn

- Zavičajnom klubu Studenata 35.000,00 kn

- Društvu Naša djeca 20.000,00 kn

- Klapi Čikat 20.000,00 kn

- Folklornom društvu Studenac 7.000,00 kn

- Unije Workshop 20.000,00 kn

- Udruzi Harmonija 10.000,00 kn

- Udruzi Lošinjski karneval 15.000,00 kn

- Zajednici Talijana 50.000,00 kn.

Ukupno se osigurava 558.000,00 kn.

Korisnici proračunskih sredstava iz stavka 1. dužni su, za potrebe Grada Malog Lošinja, nastupati ili prezentirati svoj rad, bez naknade, do šest puta godišnje, ukoliko se to od njih zatraži.

Članak 9.

Grad Mali Lošinj kao pokrovitelj i suorganizator aktivnosti na planu kulturnog razvitka može raspolagati sa 33.000,00 kn sredstava.

Članak 10.

Za zaštitu spomeničke baštine uložit će se 1.380.000,00 kn, i to za:

- dovršetak radova na palači Fritzi 900.000,00 kn

- izradu projektne dokumentacije i pripremne
radnje na uređenju palače Kvarner, za smještaj
Apoksiomena 400.000,00 kn

- popločenje Loggie u Arheološkoj zbirci
u Osoru 80.000,00 kn.

Članak 11.

Za pojačano održavanje Doma kulture uložit će se 150.000,00 kn u popravak vanjske stolarije.

Članak 12.

Vjerskoj zajednici u Gradu Mali Lošinj donirat će se 250.000,00 kn za zaštitu i uređenje crkvenih objekata.

Članak 13.

Sredstvima, koja se za financiranje javnih potreba u kulturi osiguravaju u Proračunu Grada Malog Lošinja, raspolaže nadležni Upravni odjel, te vrši njihov raspored nosiocima programa na temelju dokumentacije o izvršenom programu i podnosi izvješće o ostvarenom programu Poglavarstvu Grada Malog Lošinja.

Članak 14.

Program javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja za 2004. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 400-08/03-01/12

Ur. broj: 2213/01-01-03-13

Mali Lošinj, 18. prosinca 2003.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Sergio Spanjol, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr