SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 16. Ponedjeljak, 5. svibnja 2008.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from KASTAV 1276..1276

Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01), a u vezi članka 47. Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/98, 9/01 i 32/04), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 31. sjednici održanoj 24. travnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana,
Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji

Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji, u obliku donijetom na Gradskom vijeću Grada Rijeke i objavljenom u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 6/08.

Članak 2.

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupit će na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/08-01/

Ur. broj: 2170-05-01-1-08-01

Kastav, 24. travnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, dipl. ing. građ., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr