SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 15. Ponedjeljak, 28. travnja 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from M-LOSINJ 1232..1232

Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata (»Službene novine PGŽ« broj 7/02, 15/06 i 18/ 07) i članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 22. travnja 2008. godine, donijelo je

DOPUNU PLANA
rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog
građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu

I.

Utvrđuju se sljedeće lokacije za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu:

II.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-05/08-01/64

Ur. broj: 2213/01-01-08-3

Mali Lošinj, 22. travnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

Dopuna Plana rasporeda   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr