SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 14. Ponedjeljak, 21. travnja 2008.
GRAD CRES
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Na osnovi članka 11. stavka 4. i članka 12. stavka 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), te članka 21. stavka 2. točke 2. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06), a na prijedlog Poglavarstva Grada Cresa, Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 31. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih
poslova u Gradu Cresu

1. Tvrtki »Crleni« d.o.o. Varaždin, I. Zajca 11, (u daljnjem tekstu: koncesionar), daje se koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Cresa.

2. Koncesija iz točke 1. ove odluke dodjeljuje se na četiri godine, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji koji će, na osnovi ove odluke, u ime Grada Cresa s koncesionarom sklopiti Poglavarstvo Grada Cresa (u daljnjem tekstu: Gradsko poglavarstvo).

3. Godišnja naknada za koncesiju iznosi 5.500,00 kn godišnje. Naknada za koncesiju uplaćuje se u korist Proračuna Grada Cresa, jednokratno do 30. lipnja tekuće godine.

4. Koncesionar se obvezuje vršiti redovitu godišnju besplatnu kontrolu i pregled dimovodnih kanala i ložišta svih korisnika dimnjačarskih udluga na području Grada Cresa.

5. Koncesionar se obvezuje sve dimnjačarske poslove na području Grada Cresa obavljati savjesno, odgovorno i po pravilima struke, a naplatu obavljenih dimnjačarskih poslova vršiti isključivo po cjeniku dimnjačarskih usluga ovjerenom od strane Gradskoga poglavarstva, uz izdavanje računa korisnicima dimnjačarskih usluga za svaku naplaćenu dimnjačarsku uslugu te posebno voditi urednu evidenciju svih naplaćenih dimnjačarskih usluga na području Grada Cresa.

6. Koncesionar se obvezuje omogućiti Upravnom odjelu i Komunalnom redarstvu Grada Cresa provođenje nadzora nad provođenjem odredaba ugovora o koncesiji iz točke 2. ove Odluke.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-04/08-1/2

Ur. broj: 2213/02-01-01-08-5

Cres, 31. ožujka 2008.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik
Danijel Kučić, ing. građ., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr