SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 13. Ponedjeljak, 14. travnja 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

19.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), članka 36. stavka 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine« broj 27/01) i članka 13. stavka 3. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07 i 1/08-ispr.), nakon savjetovanja sa sindikatom, Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj 8. travnja 2008. godine, donosi

PRAVILNIK
o lakim povredama službene dužnosti

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se lake povrede službene dužnosti službenika i namještenika gradske uprave Grada Opatije, osim lakih povreda službene dužnosti propisanih zakonom ili posebnim pravilnikom koji je donijelo Gradsko poglavarstvo Grada Opatije.

Članak 2.

Lake povrede službene dužnosti su:

1. kršenje Etičkog kodeksa Gradske uprave Grada Opatije, osim kada su time ispunjena obilježja neke od drugih povreda službene dužnosti propisanih zakonom ili posebnim pravilnikom koji je donijelo Gradsko poglavarstvo Grada Opatije,

2. osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježja neke od teških povreda službene dužnosti propisanih u članku 38., točkama 1., 2., 3., 5. i 11. Zakona o državnim službenicima i namještenicima, ako pročelnik upravnog tijela procijeni da nije svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede službene dužnosti.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 114-03/08-01/01

Ur. broj: 2156/01-20/01-08-3

Opatija, 8. travnja 2008.

Predsjednik
Gradskog poglavarstva
dr. sc. Amir Muzur, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr