SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 13. Ponedjeljak, 14. travnja 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

21.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« PGŽ broj: 31/02, 19/05, 32/06, 22/07), Gradsko Vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj 7. travnja 2008. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra - puta nekretnina pod oznakom č.zem. 13353 k.o. Mali Lošinj, budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro, već zemljište unutar autokampa »Poljana«, namijenjeno smještaju kamping jedinica, katastarske površine 1726 m2.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na predmetnoj čestici, te izvršiti upis prava vlasništva Grada Malog Lošinja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 947-01/07-01/55

Ur. broj: 2213/01-01-08-10

Mali Lošinj, 7. travnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr