SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 13. Ponedjeljak, 14. travnja 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

20.

Na temelju članka 8. i članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 129/05), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na svojoj sjednici održanoj dana 7. travnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Statuta Grada Malog Lošinja

Članak 1.

Statut Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07) članak 36. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik i njegovi zamjenici svoju dužnost mogu obavljati bez prava iz radnih odnosa ili profesionalno.«

Članak 2.

Članak 39. stavak 1. Statuta Grada Malog Lošinja mijenja se i sada glasi:

»Gradonačelnik može imati dva zamjenika, koji su po svom položaju članovi Gradskog poglavarstva.

Zamjenici gradonačelnika na temelju pisanog ovlaštenja gradonačelnika obavljaju poslove iz njegova djelokruga.

Gradonačelnik svojom odlukom određuje koji će od dva zamjenika zamjenjivati gradonačelnika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti u obavljanju dužnosti.

Gradonačelniku ne prestaje odgovornost za obavljanje poslova iz njegovog djelokruga koje je povjerio zamjeniku.«

Članak 3.

U članku 40. stavak 3. Statuta Grada Malog Lošinja mijenja se i glasi:

»Zamjenici gradonačelnika biraju se na isti način i po istom postupku kao i gradonačelnik.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/08-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-08-15

Mali Lošinj, 7. travnja 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr