SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 12. Utorak, 8. travnja 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 4. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 141/06), članka 6. i članka 11. Pravilnika o unutarnjoj reviziji proračunskih korisnika (»Narodne novine« broj 35/08) te članka 14. stavka 1. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/07 i 1/08 - ispr.), gradonačelnik Grada Opatije, u svojstvu čelnika korisnika proračuna, donosi

PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o uspostavi sustava
unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji

Članak 1.

Članak 4. Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/07) mijenja se i glasi:

»Poslove unutarnjeg revizora obavlja gradski službenik, raspoređen na izdvojeno radno mjesto izvan gradskih upravnih tijela, neposredno do gradonačelnika.

Na radno mjesto unutarnjeg revizora može biti raspoređena osoba koja ispunjava uvjete za unutarnjeg revizora propisane Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

Unutarnjeg revizora imenuje i raspoređuje gradonačelnik.«

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o ustrojstvu unutarnje revizije Grada Opatije (klasa: 400-06/06-06/01, ur. broj: 2156/01-03/01-06-1 od 22. veljače 2006. godine i klasa: 400-06/06-06/01, ur. broj: 2156/01-03/01-06-4 od 18. srpnja 2006. godine).

Unutarnji revizor raspoređen na temelju dosadašnjih propisa nastavlja radom na svome dosadašnjem radnom mjestu, do imenovanja unutarnjeg revizora na temelju novog članka 4. stavka 3. Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji.

Gradonačelnik će imenovati unutarnjeg revizora na temelju novog članka 4. stavka 3. Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/07-01/01

Ur. broj: 2156/01-03-08-5

Opatija, 7. travnja 2008.

Gradonačelnik

Dr. sc. Amir Muzur, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr