SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 12. Utorak, 8. travnja 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

17.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine, donijelo je

I. IZMJENE PLANA PRORAČUNA
Grada Opatije za 2008. godinu

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA


Prihodi Rashodi


A - Račun prihoda i rashoda 120.087.720 135.203.733

6 PRIHODI POSLOVANJA 107.377.720

7 PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 12.710.000

3 RASHODI POSLOVANJA 92.007.493

4 RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE IMOVINE 43.196.240


RAZLIKA -15.116.013


B - Račun financiranja 100.000 2.950.000

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 100.000

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 2.950.000


RAZLIKA -2.850.000


C - Raspoloživa sredstva

iz prethodnih godina 17.966.013 0

9 VLASTITI PRIHODI 17.966.013


RAZLIKA 17.966.013


Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2008. godinu kako slijedi:

Utorak,8.travnja2008. Stranica863—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica864—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica865—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica866—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

PROGRAMSKI PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2008. GODINU

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 138.153.733,00 kn iskazani prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i po korisnicima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Utorak,8.travnja2008. Stranica867—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica868—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica869—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica870—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica871—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica872—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica873—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica874—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica875—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica876—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica877—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica878—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica879—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica880—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica881—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica882—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica883—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica884—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica885—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica886—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica887—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica888—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica889—broj12

SLUŽBENENOVINE

Članak 4.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 135.203.733,00 kn raspoređeni su po funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

Članak 5.

Plan razvojnih programa za razdoblje 2008. - 2010. godine sastavni je dio ovog Proračuna.

Stranica890—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica891—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica892—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

I. Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2008. godinu stupaju na snagu 8 dana od objave u »Služenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/03

Ur. broj: 2156/01-01-08-2

Opatija, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr