SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 12. Utorak, 8. travnja 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

16.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 36. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine, donijelo je

I. IZMJENE PROJEKCIJE PRORAČUNA
Grada Opatije 2008. - 2010. godine

Članak 1.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA 2008. - 2010. GODINE

Stranica836—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica837—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica838—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica839—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica840—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica841—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica842—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica843—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica844—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica845—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica846—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica847—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica848—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

OSNOVNA ŠKOLA RIKARDA KATALINIĆA JERETOVA

Utorak,8.travnja2008. Stranica849—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica850—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica851—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica852—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica853—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica854—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica855—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica856—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica857—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica858—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica859—broj12

SLUŽBENENOVINE

Stranica860—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

Utorak,8.travnja2008. Stranica861—broj12

SLUŽBENENOVINE

Članak 2.

I. Izmjene Projekcije stupaju na snagu 8 dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/04

Ur. broj: 2156/01-01-08-2

Opatija, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

Stranica862—broj12 Utorak,8.travnja2008.

SLUŽBENENOVINE

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr