SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 34. Ponedjeljak, 29. prosinca 2003.
GRAD ČABAR
28

31.

Na temelju članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 170/03) i članka 7. Poslovnika Poglavarstva Grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/03), na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2003. godine, Poglavarstvo Grada Čabra donijelo je

ODLUKU
o radnom vremenu prodavaonica i
drugih trgovina na malo

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme i raspored dnevnog i tjednog radnog vremena prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (nastavno: prodavaonice), radno vrijeme u dane državnih blagdana i neradnih dana i radno vrijeme gradskog sajma.

Članak 2.

Trgovac je dužan Odluku o radnom vremenu prodavaonice i Odluku o godišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica, držati na vidnom mjestu u prodavaonici.

Članak 3.

Prodavaonice mogu radnim danom biti otvorene od ponedjeljka do subote od 5,30 do 20,00 sati.

Prodavaonice mogu raditi jednokratno i dvokratno, prema odluci trgovca.

Članak 4.

Nedjeljom, u dane državnih blagdana i neradnih dana određenih posebnim zakonom te na dan uoči Božića, Nove

godine i Uskrsa, mogu raditi prodavaonice u skladu sa Odlukom o godišnjem rasporedu dežurstava koju donosi Poglavarstvo Grada Čabra.

U dane iz stavka 1. ovog članka, trgovine određene Odlukom o godišnjem rasporedu dežurstava trgovina na području Grada Čabra mogu raditi od 7,00 do 13,00 sati.

Zahtjeve s dokazima o ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom o trgovini, za dozvolu rada prodavaonica u dane iz stavka 1. ovog članka, trgovci mogu podnositi do 15. prosinca tekuće godine za svaku narednu godinu.

Članak 5.

Raspored rada trgovina u Odluci o godišnjem rasporedu dežurstava, Poglavarstvo Grada Čabra donosi prema abecednom redu naziva trgovina koje su podnijele zahtjev u skladu sa člankom 3. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini (NN 170/03), a na način da se svim prodavaonicama za koje je podnesen zahtjev u pojedinim mjestima, a koje ispunjavaju propisane uvjete, omogući rad ravnomjernim rasporedom.

Članak 6.

Radno vrijeme gradskog sajma utvrđuje se od 7,00 do 16,00 sati.

Članak 7.

Trgovac je dužan uskladiti radno vrijeme prodavaonica s ovom Odlukom u roku od 30 dana od njezine objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Trgovac je dužan dostaviti nadležnom tijelu Grada Čabra, petnaest dana prije početka rada, obrazac prijave radnog vremena.

Članak 8.

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi Državni inspektorat, a primjenjuju se kaznene odredbe propisane Zakonom o trgovini.

Članak 9.

Odluku iz članka 4. stavka 1. ove Odluke, Poglavarstvo Grada Čabra je dužno donijeti najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za svaku narednu godinu.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/03-01/66

Ur. broj: 2108-01-03-1

Čabar, 23. prosinca 2003.

POGLAVARSTVO GRADA ČABRA

Predsjednik
Ivan Janeš, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr