SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 12. Utorak, 8. travnja 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Na temelju odredbe članka 128. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 83. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2007. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i vrši raspodjela viška prihoda utvrđenim Godišnjim obračunom Proračuna Grada Opatije za 2007. godinu u iznosu od 31.635.580,85 kn.

Članak 2.

Višak primitaka nad izdacima u ukupnom iznosu od 31.635.580,85 kn sastoji se iz više ostvarenih prihoda u iznosu od 256.490,69 kn i neizvršenih rashoda u iznosu od 31.379.090,16 kn.

Članak 3.

Više ostvareni prihodi iz članka 2. ove odluke raspoređuju se u 2008. godini za slijedeće namjene:

-neutrošena sredstva od prodaje stanova
nad kojima postoji stanarsko pravo
- na rezerviranja za buduće izdatke kn 13.669.568,18

-za radove po Programu izgradnje
objekata komunalne infrastrukture
započete u prethodnoj godini kn 9.327.501,87

-za radove po Programu izgradnje
objekata komunalne infrastrukture
koji će započeti u 2008. godini kn 1.859.007,13

-za program održavanja komunalne
infrastrukture kn 478.901,12

-za prostorno-plansku dokumentaciju kn 2.700.025,99

-za neizvršene investicije u poslovne
prostore kn 2.082.181,99

-za održavanje objekata u vlasništvu
Grada kn 152.950,00

-za otkup zemljišta kn 127.514,57

-za program predškolskog odgoja
(Dječji vrtić Opatija) kn 64.820,00

-za manifestacije i drugi projekti kn 340.000,00

-za plaće djelatnika Grada
(protupožarna zaštita) kn 31.300,00

-za socijalni program kn 20.000,00

-za program Zdravi Grad kn 36.610,00

-za program ustanove »Festival« kn 400.000,00

-za program Gradske knjižnice
i čitaonice V. C. Emina kn 5.700,00

-za ostale programe u kulturi kn 237.000,00

-za opće rashode Službe za upravni
razvitak kn 85.000,00

-za opremu za udrugu mladih
Grada Opatije (donacija HT) kn 17.500,00

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/08-01/02

Ur. broj: 2156/01-01-08-1

Opatija, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr