SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 12. Utorak, 8. travnja 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata (»Službene novine« broj 7/02, 15/06 i 18/07) i članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 25. ožujka 2008. godine, donijelo je

DOPUNU PLANA
rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog
građevinskog zemljišta na području
Grada Malog Lošinja za 2008. godinu

I.

Red.
broj

 

Čestica

Zona

Broj
lok.

Naprava

Početna cijena

1.

MALI LOŠINJ

 

 

 

 

 

1.24.

Meteorološki
stup

 

 

 

 

 

 

 

a)Trg Republike Hrvatske - prema
situaciji

Dio č. zem. 1700

I

1

Višenamjenski meteorološki stup
(na vrijeme od 3 godine)

bez
naknade

II.

Ova Dopuna plana stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 920-06/08-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 25. ožujka 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr