SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
12

12.

Na temelju članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 25. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju
Plana raspodjele sredstava spomeničke rente
za razdoblje od 2004.-2007. godine

I.

Donosi se Odluka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju plana raspodjele sredstava spomeničke rente za razdoblje od 2004.-2007. godine.

II.

Izvješće klasa: 612-01/07-01/5, ur. broj: 2112/07-02-08-2 od 14. ožujka 2008. godine sastavni je dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612-01/07-01/5

Ur. broj: 2112/07-01-08-3

Ravna Gora, 25. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik

Jasna Škorić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr