SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
OPĆINA JELENJE
7

7.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/ 03 i 82/04), članak 28. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine« PGŽ broj 30/01 i 10/06) Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 6. ožujka 2008. godine donosi

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa održavanja komunalne
Infrastrukture u Općini Jelenje za 2007. godinu

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Jelenje za 2007. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj 20. 3. 2007.

PLAN 2007. IZVRŠENJE 2007.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

- prihodi od komunalne naknade: 561.098,27 kuna

- prihodi Proračuna Općine Jelenje: 1.518.901,80 kuna

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa utrošena su na sljedeći način:

PLAN 2007. IZVRŠENJE 2007.

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Održavanje čistoće - 100.000,00 kn

a) održavanje čistoće javnih površina kao što su parkovi, trgovi i igrališta

b) održavanje čistoće šetnica koje prolaze kroz naselja i mjesta

c) održavanje otvorenih kanala uz prometnice

d) održavanje čistoće kontejnera za smeće

e) održavanje klupa i betonskih vaza

f) redovito čišćenje travnjaka

Tijekom 2007. godine u realizaciju ovog dijela programa utrošeno je 100.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna nakanada

- prihodi proračuna Općine Jelenje

2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća: 150.000,00 kn

a) košenje trave

b) uređenje hortikulture, raslinja u parkovima

c) dobava, dopuna i sadnja, te održavanje cvjetnih sadnica

Za realizaciju ovog dijela Programa utrošena su sredstva u iznosu od 101.369,80 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihodi proračuna Općine Jelenje

3. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća: 600.000,00 kn

a) redovito održavanje

b) sanacija udarnih rupa

c) uređenje cestovnog zemljišta uz nerazvrstane ceste (trava, raslinje)

d) održavanje cijevnih propusta na narazvrstanim cestama

e) ugradnja rubnjaka

f) sanacija i uređenje potpornih zidova uz nerazvrstane ceste

Za realizaciju ovog dijela Programa utrošena su sredstva u iznosu od 1.139.765,95 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihodi poračuna Općine Jelenje

4. ZIMSKO ČIŠĆENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta obuhvaća: 20.000,00 kn

a) zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta, uklanjanje snijega sa parkirališta, šetnica i prilaznih staza, sa posipavanjem

Za realizaciju ovog dijela Programa utrošena su sredstva u iznosu od 0 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihodi proračuna Općine Jelenje

5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete obuhvaća: 350.000,00 kn

a) utrošenu električnu energiju javne rasvjete

b) održavanje javne rasvjete (zamjena žarulja)

c) blagdanska rasvjeta

Za realizaciju ovog dijela Programa utrošena su sredstva u iznosu od 347.358,08 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihodi proračuna Općine Jelenje

6. ODRŽAVANJE JAVNIH OBJEKATA

Održavanje javnih objakata obuhvaća: 480.000,00 kn

a) usluge tekućeg održavanja objakata i opreme

b) čišćenje objekata

c) sitni popravci na održavanju zgrada

Za realizaciju ovog dijela Programa utrošena su sredstva u iznosu od 476.826,18 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihodi proračuna Općine Jelenje

7. ODRŽAVANJE GROBLJA

Održavanje groblja obuhvaća: 100.000,00 kn

a) održavanje zelenih površina na groblju u Jelenju

b) održavanje staza na groblju

c) održavanje zgrada i pomoćnih objekata za ispraćaj pokojnika

Za realizaciju ovog dijela Programa utrošena su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihodi proračuna Općine Jelenje

8. ZAŠTITA OKOLIŠA OBUHVAĆA

Zaštita okoliša obuhvaća: 130.000,00 kn

a) provođenje deratizacije i dezinsekcije

b) odvoz krupnog komunalnog otpada

c) veterinarske usluge

d) sanacije i deponiranje komunalnog otpada

e) hitne intervencije

Za realizaciju ovog dijela Programa utrošena su sredstva u iznosu od 130.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihodi proračuna Općine Jelenje

9. IZRADA PLANOVA i PROJEKATA

Izrada planova i projekata obuhvaća: 150.000,00 kn

a) izreda detaljnih planova uređenja

b) izrada idejnih projekata

c) geodetsko-katastarske usluge

Za realizaciju ovog dijela Programa utrošena su sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada

- prihodi proračuna Općine Jelenje

Članak 3.

Ovo izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/08-02/1

Ur. broj: 2170-04-02-08-1

Dražice, 26. veljače 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr