SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
OPĆINA JELENJE
1

1.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 28. statuta Općine Jelenje (»Službene novine« PGŽ broj 30/01, 10/06), Općinsko vijeće Općine Jelenje, na sjednici održanoj 6. ožujka 2008., donijelo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Općini Jelenje
za 2007. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj 20. 3. 2007.

Članak 2.

Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća:

Plan 2007. Izvršenje 2007.

- komunalni doprinos: 580.000,00 kuna 541.756,80 kuna

- porezni prihodi: 2.370.174,50 kuna

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog programa utrošena su na slijedeći način:

1. Javne površine; Plan 2007. Izvršenje 2007.

a) uređenje trga
u Dražicama: 20.000,00 kuna - ostvareno

b) nogostup prema Podkilavcu - 868.218,51 kuna

nogostup prema Podhumu - 843.342,43 kuna

(Fond za regionalni razvoj - 300.000,00 kuna)

nogostup prema Lubarskoj - nije realizirano

nastavak nogostupa u Lukežima - nije realizirano

c) autobusne čekaonice (Dražice,
Trnovica, Milaši): 60.000,00 kuna 60.000,00 kuna

d) dječja igrališta

(Dražice): 150.000,00 kuna 149.486,19 kuna

(Ministarstvo mora,

turizma, prometa

i razvitka - 75.000,00 kuna)

Izvori financiranja

- prihodi proračuna

2. Javna rasvjeta; Plan 2007. Izvršenje 2007.

a) proširenje javne rasvjete: 50.000,00 kuna 49.657,93 kuna

Izvori financiranja

- komunalni doprinos

3. Groblja; Plan 2007. Izvršenje 2007.

a) groblje (proširenje, izgradnja

zidova i staza): 300.000,00 kuna 314.349, 32 kune

Izvori financiranja

- komunalni doprinos:

4. Nerazvrstane ceste; Plan 2007. Izvršenje 2007.

a) uređenje oko dječjeg igrališta - 84.565,52 kn

b) sanacija kolnika i ugradba upojnih bunara - 7.538,87 kn

c) održavanje prometnice na području

Općine Jelenje (Zoretići II) - 74.240,26 kn

d) održavanje prometnice na području

Općine Jelenje (Zoretići I) - 50.868,00 kn

e) sanacija kod ulaza Podhum - 6.911,59 kn

f) Ulica Bune kod vatrogasnog, Ulica Dražice

kod otoka mehaničara, Težačka ulica - 27.296,15 kn

g) asfalt za crkvu sv. Mihovil - 17.092,26 kn

h) Dražice - asfaltiranje puta, sanacija

betonskog puta - 42.872,01 kn

i) asfaltiranje puta Podhum - kod hale - 129.111,71 kn

j) iza čitaonice kod Mornara - 34.505,43 kn

k) put - šuma - 66.623,80 kn

l) iza lokala - Infiniti - 44.238,94 kn

m) Podkilavac - prometnica (mornarska) - 60.684,52 kn

n) sanacija prometnice - vrtić - Podhum - sanacija

Ulice Podhum servis plin - 13.461,23 kn

o) Podhum kod trgovine - 57.672,77 kn

p) križanja - 54.593,64 kn

q) Podhum - spojna kod trokuta - 29.722,56 kn

r) Školska ulica - 98.586,45 kn

s) spojna cesta Ulica Podhum kod kućnog

broja 5. - 23.766,58 kn

t) prometnica kod čitaonice - 57.524,83 kn

SVEUKUPNO - 981.877,12 kuna

Izvori financiranja

- porezni prihodi

Članak 4.

Ovaj Izvještaj stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinam« Primorsko -goranske županije.

Klasa: 363-01/ 08-02/1

Ur. br: 2170-04-02-08-1

Dražice, 20. veljače 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Maršanić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr