SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
17

17.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/ 03), članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 42. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/ 02, 19/05, 32/06 i 22/07), Gradsko poglavarstvo Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 18. ožujka 2008. godine, donijelo je

DOPUNU
Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom
za 2008. godinu

Članak 1.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2008. god. Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 49/07), članak V. - Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti - dopunjuje se sljedećom mikrolokacijom:

»NEREZINE - uvala Ridimutak

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- ugostiteljstvo i trgovina (ambulantna prodaja)

MALI LOŠINJ - uvala Privlaka

- iznajmljivanje sredstava

- komercijalno-rekreacijski sadržaji

- ugostiteljstvo i trgovina (ambulantna prodaja)

Članak 2.

Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2008. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 934-01/08-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-08-3

Mali Lošinj, 18. ožujka 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik

Gari Cappelli, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr