SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
16

16.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina za postavu kioska i drugih privremenih objekata (»Službene novine« broj 7/02, 15/06 i 18/07) i članka 42. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02 i 19/05), Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 11. ožujka 2008. godine donijelo je

PLAN
rasporeda kioska i specijalnih naprava
namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje
robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima
neizgrađenog građevinskog zemljišta na području
Grada Malog Lošinja za 2008. godinu

I.

Utvrđuju se sljedeće lokacije za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu:

Grad Mali Lošinj

II.

Detaljna dispozicija i uvjeti uređenja prodajnog mjesta bit će utvrđeni ugovorom i situacijom za svaku pojedinu lokaciju zasebno. Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja odabrat će tipske kioske, štandove, specijalne naprave i ostale elemente koji će se koristiti za formiranje prodajnog mjesta.

III.

Tlocrtna veličina plohe javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se daje u zakup iznosi: za štand 6,0 m2, a za kiosk 12,0 m2.

Ovim planom se utvrđuju i tlocrtne veličine ploha javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta koja se daju u zakup za postavljanje i korištenje uslužnih naprava, pokretnih radnji i specijalnih nosača za niže navedene namjene:

1.Izrada silueta, karikatura, tatu portreta i sl.:
- P = 2,0 m2

2.Prodaja s klupa: lavanda, cvijeće i sl.:
- P = 2,0 m2

3.Prodaja sladoleda, priprema i prodaja kukuruznih kokica, razglednica i sl.:
- P = 3,0 m2

4.Ostale pokretne naprave:
- P = 4,0 m2 odnosno po m2

5.Prodajni pult:
- P = 1,5 x 1,00 m

6.Oslikavanje noktiju i balona:
- P = 1,00 m

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Plana stavlja se izvan snage Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja od 28. ožujka 2007. godine.

Klasa: 944-05/08-01/27

Ur. broj: 2213/01-01-08-5

Mali Lošinj, 11. ožujka 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik

Gari Cappelli, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr