SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 9. Petak, 21. ožujka 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

30.

Na temelju članka 50.st.1. a u svezi s člankom 2. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03-pročišćeni tekst i 81/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćen tekst, 35/07 i 43/07) Županijska skupština na sjednici od 20. ožujka 2008. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih
(domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 28/ 05, 38/05, 4/06, 23/06, 39/06, 43/06, 55/06-pročišćeni tekst, 24/07, 40/07, 43/07, 50/07 i 5/08), u glavi I,

- točka 20. koja se odnosi na Kemijsko-grafičku školu, Rijeka, riječi »Jadranka Lešić i Dorotea Skorić«, zamjenjuju se riječima »Biserka Knežević i Evelina Novak«,

II.

Utvrđuje se da je Jadranki Lešić s danom 2. rujna 2007. godine zbog prestanka radnog odnosa u predmetnoj Školi, a Dorotei Skorić s danom 31. kolovoza 2007. godine, zbog gubitka statusa učenika Škole djeteta kojem je roditelj, prestao mandat u Školskom odboru Škole.

III.

Novoimenovanim članicama Školskog odbora iz točke I. ove Odluke i to: Biserki Knežević i Evelini Novak mandat traje do isteka mandata članica umjesto kojih su imenovane.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/08-02/25

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 20. ožujka 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr