SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93 i 11/94 ) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02, 19/ 05, 32/06 i 22/07), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi
Grada Malog Lošinja u 2008. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se javne potrebe u tehničkoj kulturi, raspored i sredstava namijenjena za redovno financiranje i realizaciju športskih programa i aktivnosti udruga sukladno ukupnim sredstvima iz Proračuna Grada Malog Lošinja namijenjenim ovim potrebama.

Članak 2.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za Grad Mali Lošinj, a uključuju:

- poticanje i promicanje tehničke kulture,

- provođenje programa udruga i klubova u cilju stjecanja tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina namijenjenih odraslima, a posebice djeci i mladeži,

- planiranje istraživačkih projekata i publiciranje o objektima tehničke kulture od značaja za grad.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u tehničkoj kulturi na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu iznose 95.000,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Malog Lošinja za 2008. god. provodit će se kroz sljedeće udruge i klubove, aktivnosti i projekte, a rasporedit će se na sljedeći način:

3. Aktivnosti udruga-klubova 75.000,00 kn

1.1. Astronomsko društvo Leo Brenner 45.000,00 kn

Redovna djelatnost: aktivnosti iz astronomije za djecu i mladež, upoznavanje s znanstvenim i tehničkim dostignućima; aktivnosti na smanjenju svjetlosnog zagađenja; istraživanje povijesne baštine o Zvjezdarnici Manora - obrada materijala, publiciranje.

1.2. Foto klub 12.000,00 kn

Redovna djelatnost: održavanje foto tečajeva za početnike s naglaskom na djecu 7. i 8. razreda osnovne škole, foto radionica, izložbe radova članova kluba, uključivanje u druge projekte od interesa za Grad, opremanje softwarom.

1.3. Udruga nadarenih informatičara 5.000,00 kn

Redovna djelatnost prema dostavi programa.

1.4. Auto-klub Lošinj 4.000,00 kn

Redovna djelatnost: edukacija osnovnoškolaca o ponašanju sudionika u prometu, takmičenja u vožnji biciklom i sudjelovanje na županijskom takmičenju, pomoć sudionicima u prometu.

1.5. Moto-klub Lošinj 2.000,00 kn

Redovna djelatnost: obilježavanje Dana sigurnosti u prometu, razvijanje pozitivnih i odgovornih stavova kod motociklista u prometu, humanitarni rad, suradnja s drugim motociklističkim klubovima.

1.6. Lošinjska udruga LINUX korisnika 7.000,00 kn

Novoosnovana udruga s ciljem stvaranja lokalne Linux distribucije tj. upotrebljivog računalnog operativnog sustava prilagođenog građanima Malog Lošinja, rad u grupama, opremanje opremom.

2. Projekt Zvjezdarnice Manora 20.000,00 kn

2.1. Astronomsko društvo Leo Brenner 20.000,00 kn

Korištenje sredstava Primorsko-goranske županije za potrebe istraživanja, obrade i publiciranja materijala o aktivnostima i radu Zvjezdarnice Manora.

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradskom poglavarstvu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 612-01/08-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-08-1

Mali Lošinj, 6. ožujka 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr