SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Na temelju članka 74. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2008. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u športu Grada Malog Lošinja
u 2008. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuju se javne potrebe u športu, raspored i sredstva namijenjena za redovno financiranje i realizaciju športskih programa i aktivnosti klubova, sportaša i udruga sukladno ukupnim sredstvima iz Proračuna Grada Malog Lošinja namijenjenim ovim potrebama.

Članak 2.

Programom javnih potreba u športu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za Grad Mali Lošinj, a uključuju:

- poticanje i promicanje športa,

- provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži,

- djelovanje športskih klubova i udruga,

- športske pripreme, organizacija i provedba sustava natjecanja,

- sportsko-rekreacijske aktivnosti građana kao i druge športske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja te postizanje psihofizičke sposobnosti građana,

- planiranje, izgradnja i održavanje športskih terena i igrališta te građevina od značaja za grad.

Članak 3.

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Malog Lošinja kojima će se zadovoljavati javne potrebe u športu na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu iznose 1.991.000,00 kn.

Članak 4.

Programi javnih potreba u športu Grada Malog Lošinja za 2008. god. provodit će se kroz sljedeće klubove, društva, udruge i aktivnosti te programe, a rasporedit će se na sljedeći način:

1. Klubovi i društva 1.326.000,00 kn

1.1. SRD Udica 73.000,00 kn

Redovni rad kluba kroz rad više sekcija, prigodni programi: kup veterana, arbunada, takmičenja u okviru Saveza.

1.2. Boćarski klub Lošinj 64.000,00 kn

Redovna djelatnost: troškovi natjecanja u hrv. ligi, organiziranje turnira, škola boćanja za najmlađe, održavanje igrališta.

1.3. Vaterpolo klub Lošinj 105.000,00 kn

Redovna djelatnost: troškovi natjecanja, troškovi nastupa na turnirima, održavanje igrališta, oprema.

1.4. SD Škarpina 25.000,00 kn

Redovna djelatnost: edukacija mladih i natjecanja, pripreme i natjecanja europskog prvaka.

1.5. Košarkaški klub Jadranka 150.000,00 kn

Redovna djelatnost: rad seniorske, juniorske i kadetske ekipe, natjecanja u ligama, rad sekcije veterana, škola košarke od 5 do 8 raz.

1.6. Teniski klub Lošinj 73.000,00 kn

Redovan rad kluba: treninzi, klupski turniri i liga, škola tenisa za djecu, organizacija teniskih turnira.

1.7. Nogometni klub Lošinj 300.000,00 kn

Redovna djelatnost: natjecanja u županijskoj ligi za tri momčadi, škola nogometa za djecu, održavanje terena, oprema.

1.8. Karate klub Lošinj 80.000,00 kn

Redovna djelatnost: sudjelovanje na natjecanjima, seminarima i kampovima, redovni treninzi, karate škola.

1.9. Šahovski klub 22.000,00 kn

Redovna djelatnost: natjecateljska aktivnost, pojedinačna i ekipna; nastupi na turnirima, škola šaha.

1.10. Planinarsko društvo Osoršćica 25.000,00 kn

Redovan djelatnost: škola za mladež, obilježavanje planinarskih puteva, održavanje planinarske kuće.

1.11. Kuglački klub Čikat 66.000,00 kn

Redovna djelatnost: natjecanje u ligama, na državnom i županijskom nivou, muška i ženska ekipa, sportska oprema.

1.12. Društvo šport. rekreacije HEP 6.000,00 kn

Održavanje turnira u stolnom tenisu, šahu i malom nogometu, kotizacije.

1.13. Streljački klub 45.000,00 kn

Redovna djelatnost: ekipna i pojedinačna sudjelovanje na natjecanjima, kadeti i juniori, treninzi.

1.14. Jedriličarski klub Jugo 200.000,00 kn

Redovna djelatnost: troškovi trenera, sudjelovanje na regatama i natjecanjima, održavanje opreme i pontona.

1.15. Klub skijanja na vodi 12.000,00 kn

Redovna djelatnost: oprema, gorivo, održavanje poligona, natjecanja.

1.16. Ženski odbojkaški klub 20.000,00 kn

Redovna djelatnost: treninzi djevojčica od 10-15 godina, takmičenja.

1.17. Malonogometni klub Lošinj 30.000,00 kn

Redovna djelatnost: treninzi i natjecanja u ligi, seniorska i juniorska momčad.

1.18. Sportski bridž klub M. Lošinj 5.000,00 kn

Tečajevi za učenike i građanstvo u sportskom bridžu, održavanje turnira.

1.19. Lovačko društvo Kamenjarka 15.000,00 kn

Izrada i čišćenje prosjeka, uređenje i popravak postojećih lokvi, Ćunski-Kurila.

1.20. Ostale tekuće donacije 10.000,00 kn

Ostale aktivnosti i pomoći sportskim klubovima.

2. Upravljanje sportskim objektima 105.000,00 kn

2.1. Sportska dvorana 75.000,00 kn

Redovni rashodi za održavanje sportske dvorane, nabavka sportskih rekvizita i materijala za održavanje.

2.2. Dječja igrališta 30.000,00 kn

Grad Mali Lošinj

Redovni rashodi za održavanje organiziranih i uređenih dječjih igrališta.

3. Programska aktivnost 560.000,00 kn

U okviru nadležnosti Ureda grada i upravljanja gradskom imovinom provodit će se samostalne aktivnosti u cilju unapređenja i poticanja športa i to:

3.1. Nagrade sportašima 60.000,00 kn

Nagrade lokalnim sportašima koji su članovi državne reprezentacije ili su svrstani u neku od kategorija sportaša odnosno imaju iznimne rezultate.

3.2. Obljetnice i proslave 50.000,00 kn

Sufinanciranje izdataka kod obilježavanja obljetnica klubova te organizacije sportskih događanja povodom određenih datuma, Dan sporta, Dan Grada, božićna i novogodišnja sportska takmičenja;

3.3. Pokroviteljstva 120.000,00 kn

Poticanje i sufinanciranje održavanja sportskih događanja od lokalnog i šireg značenja:

3.4. Pokroviteljstva-nagradni fond Novog. podvodni
kup 50.000,00 kn

Osiguranje sredstava za fond nagrada čime se utječe na dolazak kvalitetnih ekipa i takmičara na Novogodišnji kup gradova.

3.5. Pokroviteljstva-Svjetski padobranski
kup 180.000,00 kn

Održavanje 1. Svjetskog padobranskog kupa u Malom Lošinju, sredinom lipnja 2008. uz sufinanciranje Turističke zajednice Grada.

3.6. Nagradni fond za vrhunske rezultate
u športu 100.000,00 kn

Članak 5.

Nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom vrši raspodjelu sredstava nositeljima programa, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradskom poglavarstvu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 620-01/08-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-08-4

Mali Lošinj, 6. ožujka 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr