SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« RH broj 172/03) i članka 58. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 6/08, 42/06 - pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice, na 83. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Određuje se Denisse Mandekić Krajišnik, stručna suradnica za promidžbu i veze s javnošću u Uredu Grada Crikvenice, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanje prava na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: službenica za informiranje).

Članak 2.

Službenica za informiranje obavlja slijedeće poslove:

- rješava pojedinačno zahtjeve za pristup informacijama,

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija,

- unapređuje način obrade, objavljivanja i čuvanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,

- osigurava pomoć podnositeljima zahtjeva za davanje informacija, i

- poduzima sve radnje i mjere radi urednog vođenja kataloga informacija.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Gradu Crikvenici.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti putem pošte na adresu: Grad Crikvenica, Ulica kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica ili se može dostaviti neposredno u pisarnici Grada na istoj adresi.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na telefonski broj: 051/455-409, tako da će se o tom zahtjevu sastaviti službena bilješka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o određivanju službenika za informiranje (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 36/04).

Klasa: 022-01/08-01/19

Ur .broj: 2107/01-02-08-2

Crikvenica, 11. ožujka 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice
Božidar Tomašek, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr