SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju čanka 22. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03) i čanka 44. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01., 08/06 i 46/06 - pročišćeni tekst), Gradsko poglavarstvo Grada Crikvenice, na 83. sjednici održanoj dana 11. ožujka 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o ustrojavanju kataloga informacija Grada Crikvenice

Članak 1.

U članku 2. Odluke o ustrojavanju kataloga informacija Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/06) umjesto riječi: »Katalog informacija Grada Crikvenice koji čini sastavni dio ove Odluke.« trebaju stajati riječi: »Katalog informacija Grada Crikvenice utvrđen na sjednici Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice dana 8. lipnja 2006. g. i 11. ožujka 2008. g. koji čini sastavni dio ove Odluke.«

Članak 2.

U Katalogu informacija Grada Crikvenice u točci VII., stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na web stranici Crikvenice otvorena je rubrika »Vi pitate« u kojoj građani mogu postavljati pitanja Gradskoj upravi i dobiti odgovore na njih.«

Članak 3.

Ova Odluka, zajedno s izmjenom Kataloga objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 022-01/08-01/20

Ur. broj: 2107/01-02-08-2

Crikvenica, 11. ožujka 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO
GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice
Božidar Tomašek, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr