SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
OPĆINA VIŠKOVO
43

43.

Na temelju članka 26. stavak 5. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 49/03 - pročišćeni tekst, 103/03 i 170/03), Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo, na 86. sjednici održanoj 16. prosinca 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o godišnjem rasporedu dežurstva prodavaonica
na području Općine Viškovo

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se godišnji raspored dežurstva prodavaonica na području Općine Viškovo koje mogu raditi nedjeljom, u dane blagdana i neradnih dana u 2004. godini.

Članak 2.

Na području Općine Viškovo radit će prodavaonice u naseljima Marčelji, Marinići, Saršoni, Sroki i Viškovo koje su u zakonskom roku podnijele zahtjev, a Upravni odjel za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje i komunalne djelatnosti Općine Viškovo izdat će im rješenje o dozvoli rada.

Članak 3.

Prodavaonice u naseljima iz članka 2. ove Odluke mogu raditi nedjeljom, u dane blagdana i neradnih dana u 2004. godini od 0,00 do 24,00 sata.

Članak 4.

I. U naselju Marčelji radit će:

1. Ugostiteljsko-trgovački i knjigovodstveni obrt »BES« Mini shop »Matea«, Marčelji, Marčelji 30

Nedjeljom:

siječanj: 4., 25.

veljača: 15.

ožujak: 7., 28.

travanj: 25.

svibanj. 16.

lipanj: 6., 27.

srpanj: 18.

kolovoz: 8.

rujan: 5., 26.

listopad: 17.

studeni: 7., 28.

prosinac: 19.

Blagdanom i neradnim danom:

1. 01. Nova godina

12. 04. Uskrsni ponedjeljak

22. 06. Dan antifašističke borbe

15. 08. Velika Gospa

25. 12. Božić

2. Brodokomerc Nova d.o.o. Rijeka, Jelačićev trg 4. PRODAVAONICA 192, Marčelji, Marčelji bb

Nedjeljom:

siječanj: 11.

veljača: 1., 22.

ožujak: 14.

travanj: 4.

svibanj. 2., 23.

lipanj: 13.

srpanj: 4., 25.

kolovoz: 22.

rujan: 12.

listopad: 3, 24.

studeni: 14.

prosinac: 5.

Blagdanom i neradnim danom:

6. 01. Tri kralja

1. 05. Praznik rada

25. 06. Dan državnosti

8. 10. Dan neovisnosti

26. 12. Božićni blagdan

3. Mesarski i trgovački obrt »MESNICA BRANKO«, Marčelji, Marčelji 18

Nedjeljom:

siječanj: 18.

veljača: 8., 29.

ožujak: 21.

travanj: 18.

svibanj: 9., 30.

lipanj: 20.

srpanj: 11.

kolovoz: 1., 29.

rujan: 19.

listopad: 10., 31.

studeni: 21.

prosinac: 12.

Blagdanom i neradnim danom:

11. 04. Uskrs

10. 06. Tijelovo

5. 08. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

1. 11. Svi sveti

II. U naselju Marinići radit će:

1. Trgovački obrt »NOVA« Marinići, Lučinići 37

Nedjeljom:

siječanj: 4., 18.

veljača: 1., 15., 29.

ožujak: 14., 28.

travanj: 18.

svibanj: 2., 16., 30.

lipanj: 13., 27.

srpanj: 11., 25.

kolovoz: 8., 29.

rujan: 12., 26.

listopad: 10., 24.

studeni: 7., 21.

prosinac: 5., 19.

Blagdanom i neradnim danom:

1. 01. Nova godina

11. 04. Uskrs

1. 05. Praznik rada

22. 06. Dan antifašističke borbe

5. 08. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

8. 10. Dan neovisnosti

25. 12. Božić

2. »ŠTEFANI« d.o.o. za vanjsku i unutarnju trgovinu, Viškovo, Štefani 5

Nedjeljom:

siječanj: 11., 25.

veljača: 8., 22.

ožujak: 7., 21.

travanj: 4., 25.

svibanj: 9., 23.

lipanj: 6., 20.

srpanj: 4., 18.

kolovoz: 1., 22.

rujan: 5., 19.

listopad: 3., 17., 31.

studeni: 14., 28.

prosinac: 12.

Blagdanom i neradnim danom:

6. 01. Tri kralja

12. 04. Uskrsni ponedjeljak

10. 06. Tijelovo

25. 06. Dan državnosti

15. 08. Velika Gospa

1. 11. Svi sveti

26. 12. Božićni blagdan

III. U naselju Saršoni radit će:

1. Trgovina »SUNCE« Rijeka, Udatnog 2, Trgovina »SUNCE«, Saršoni, Saršoni 65

Nedjeljom:

siječanj: 4., 11., 18., 25.

veljača: 1., 8., 15., 22., 29.

ožujak: 7., 14., 21., 28.

travanj: 4., 18., 25.

svibanj: 2., 9., 16., 23., 30.

lipanj: 6., 13., 20., 27.

srpanj: 4., 11., 18., 25.

kolovoz: 1., 8., 22., 29.

rujan: 5., 12., 19., 26.

listopad: 3., 10., 17., 24., 31.

studeni: 7., 14., 21., 28.

prosinac: 5., 12., 19.

Blagdanom i neradnim danom:

1. 01. Nova godina

6. 01. Tri kralja

11. 04. Uskrs

12. 04. Uskrsni ponedjeljak

1. 05. Praznik rada

10. 06. Tijelovo

22. 06. Dan antifašističke borbe

25. 06. Dan državnosti

5. 08. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

15. 08. Velika Gospa

8. 10. Dan neovisnosti

1. 11. Svi sveti

25. 12. Božić

26. 12. Božićni blagdan

IV. U naselju Sroki radit će:

1. Painter studio-art studio, Viškovo, Marčelji, Pogled 40, Mini market »SROKI«, Gornji Sroki 53

Nedjeljom:

siječanj: 4., 18.

veljača: 1., 15., 29.

ožujak: 14., 28.

travanj: 18.

svibanj: 2., 16., 30.

lipanj: 13., 27.

srpanj: 11., 25.

kolovoz: 8., 29.

rujan: 12., 26.

listopad: 10., 24.

studeni: 7., 21.

prosinac: 5., 19.

Blagdanom i neradnim danom:

2. 01. Nova godina

11. 04. Uskrs

1. 05. Praznik rada

22. 06. Dan antifašističke borbe

5. 08. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

8. 10. Dan neovisnosti

25. 12. Božić

2. Trgovački obrt »VIŠKOVO« Viškovo, Viškovo 25, Prodavaonica »SROKI«, Gornji Sroki 2

Nedjeljom:

siječanj: 11., 25.

veljača: 8., 22.

ožujak: 7., 21.

travanj: 4., 25.

svibanj: 9., 23.

lipanj: 6., 20.

srpanj: 4., 18.

kolovoz: 1., 22.

rujan: 5., 19.

listopad: 3., 17., 31.

studeni: 14., 28.

prosinac: 12.

Blagdanom i neradnim danom:

6. 01. Tri kralja

12. 04. Uskrsni ponedjeljak

10. 06. Tijelovo

25. 06. Dan državnosti

15. 08. Velika Gospa

1. 11. Svi sveti

26. 12. Božićni blagdan

V. U naselju Viškovo radit će:

1. F.A.J.S. d.o.o. za promet mesom i mesnim prerađevinama, Rijeka, Severinska 6, Viškovo, Viškovo 114

Nedjeljom:

siječanj: 4.

veljača: 1., 29.

ožujak: 28.

travanj: -

svibanj: 2., 30.

lipanj: 27.

srpanj: 25.

kolovoz: 29.

rujan: 26.

listopad: 24.

studeni: 21.

prosinac: 19.

Blagdanom i neradnim danom:

1. 01. Nova godina

1. 05. Praznik rada

5. 08. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

25. 12. Božić

2. LUCUS. d.o.o. za trgovinu, Rijeka, 22. lipnja 29, Viškovo, prodajno mjesto Brnasi 17

Nedjeljom:

siječanj: 11.

veljača: 8.

ožujak: 7.

travanj: 4.

svibanj: 9.

lipanj: 6.

srpanj: 4.

kolovoz: 1.

rujan: 5.

listopad: 3., 31.

studeni: 28.

prosinac: -

Blagdanom i neradnim danom:

6. 01. Tri kralja

10. 06. Tijelovo

15. 08. Velika Gospa

26. 12. Božićni blagdan

3. PANIN. d.o.o. proizvodnja i prodaja kruha i peciva, Viškovo 122

Nedjeljom:

siječanj: 18.

veljača: 15.

ožujak: 14.

travanj: 18.

svibanj: 16.

lipanj: 13.

srpanj: 11.

kolovoz: 8.

rujan: 12.

listopad: 10.

studeni: 7.

prosinac: 5.

Blagdanom i neradnim danom:

11. 04. Uskrs

22. 06. Dan antifašističke borbe

8. 10. Dan neovisnosti

4. Trgovački obrt »VIŠKOVO« Viškovo, Viškovo 25, Prodavaonica »VIŠKOVO«, Viškovo 25

Nedjeljom:

siječanj: 25.

veljača: 22.

ožujak: 21.

travanj: 25.

svibanj: 23.

lipanj: 20.

srpanj: 18.

kolovoz: 22.

rujan: 19.

listopad: 17.

studeni: 14.

prosinac: 12.

Blagdanom i neradnim danom:

12. 04. Uskrsni ponedjeljak

25. 06. Dan državnosti

1. 11. Svi sveti

Članak 5.

Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/02) prestaje važiti 31. prosinca 2003. godine.

Članak 6.

Ova Odluka o godišnjem rasporedu dežurstva prodavaonica na području Općine Viškovo stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/03-01/117

Ur. broj: 2170-09-03-01-4

Viškovo, 16. prosinca 2003.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog poglavarstva

Goran Petrc, prof., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr