SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 6. Petak, 29. veljače 2008.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

27.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/ 06, 17/06- pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 28. veljače 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 30/01 i 17/06) u članku 11. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/23

Ur. broj: 2170-01-10-08-7

Rijeka, 28. veljače 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r
.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=544&mjesto=51000&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr