SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
GRAD KASTAV
Grad Kastav

11.

Na temelju članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/01), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 2. sjednici održanoj dana 26. veljače 2004. godine, donosi

ODLUKU
o naknadi troškova za rad članova Gradskog
vijeća, Gradskog poglavarstva i članova radnih
tijela Gradskog vijeća Grada Kastva

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina, te uvjeti i način stjecanja prava na naknadu troškova za rad članova Gradskog vijeća Grada Kastva, predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, članova Gradskog poglavarstva, te članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 2.

Članu Gradskog vijeća pripada mjesečna naknada u iznosu od 600,00 kuna neto.

Članak 3.

Predsjedniku Gradskog vijeća pripada mjesečna naknada u iznosu od 1.430,00 kuna neto.

Potpredsjedniku Gradskog vijeća pripada mjesečna naknada u iznosu od 800,00 kuna neto.

Članak 4.

Članu Gradskog poglavarstva pripada mjesečna naknada u iznosu od 1.250,00 kuna neto.

Zamjeniku gradonačelnika, koji tu dužnost ne obavlja profesionalno, pripada mjesečna naknada u iznosu od 1.410,00 kuna neto.

Članak 5.

Predsjedniku radnog tijela pripada mjesečna naknada u visini od 300,00 kuna neto za onaj mjesec u kojem je održana najmanje jedna sjednica radnog tijela kojim predsjedava.

Članu radnog tijela pripada mjesečna naknada u visini od 200,00 kuna neto za onaj mjesec u kojem je održana sjednica radnog tijela kojeg je član.

Članak 6.

Članovima radnih tijela koje Gradsko vijeće osniva po potrebi pripada jednokratna naknada u visini od 200,00 kuna neto mjesečno.

Vanjskim suradnicima radnih tijela Gradskog vijeća koji sudjeluju u radu radnog tijela iz razloga stručnosti, pripada naknada u visini od 200,00 kuna neto mjesečno, ali samo u slučaju da je njihovo sudjelovanje u radu radnog tijela izglasalo Gradsko vijeće na svojoj sjednici.

Članak 7.

Predsjednik, potpredsjednik, član Gradskog vijeća, član Gradskog poglavarstva, te predsjednik ili član radnog tijela Gradskog vijeća, koji neopravdano izostane s jedne sjednice Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva, odnosno radnog tijela Gradskog vijeća, gubi pravo na isplatu mjesečne naknade utvrđene ovom Odlukom.

Opravdanim izostankom smatra se izostanak koji je usmeno, pisano ili telefonski najavljen Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva, najkasnije dan prije zakazanog datuma održavanja sjednice Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva ili radnog tijela Gradskog vijeća.

Članak 8.

Član Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i član radnog tijela Gradskog vijeća Grada Kastva ima pravo na dnevnicu za službeno putovanje u zemlju i inozemstvo, naknadu prijevoznih troškova i naknadu troškova noćenja u visini koja je aktom Gradskog poglavarstva Grada Kastva propisana za djelatnike Jedinstvenog upravnog odjela Grada Kastva.

Članak 9.

U Proračunu Grada Kastva osiguravaju se sredstva za isplatu naknada utvrđenih ovom Odlukom, te pripadajućeg iznosa poreza na te naknade.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova Gradskog poglavarstva, te članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 10/03).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/2

Ur. broj: 2170-05-01-1-04-7

Kastav, 26. veljače 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Ivo Mladenić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr