SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 6. Petak, 29. veljače 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 28. veljače 2008. godine donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U članku 2. stavak 2. Odluke o komunalnom doprinosu Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 27/04, 39/05 i 54/07) - (dalje u tekstu: Odluka), riječi na kraju točke 1. koje glase: »s time da je umanjenje moguće samo za kubaturu do 600 m3.« mijenjaju se tako da nove glase: »s time da je od ukupno utvrđene kubature građevine, umanjenje moguće samo za kubaturu do 600 m3,«.

Članak 2.

U članku 2. Odluke dodaju se novi stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»Stanovnik Grada Opatije koji ima prebivalište najmanje posljednjih 20 godina bez prekida na području Grada Opatije, a što se dokazuje uvjerenjem o prebivalištu Ministarstva unutarnjih poslova, ima pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 70% (slovima: sedamdeset posto) od obračunate vrijednosti komunalnog doprinosa, po odredbi stavka 1. ovog članka Odluke, za izgradnju nove zgrade ili rekonstrukciju (dogradnju ili nadogradnju) postojeće zgrade, namijenjene u cijelosti stanovanju ili ako nije namijenjena u cijelosti stanovanju samo za onaj dio građevine koji je namijenjen stanovanju i čija građevinska (bruto) površina nakon izgradnje ili rekonstrukcije nije veća od 400 m2, u čiju se građevinsku (bruto) površinu uračunavaju i površine svih drugih građevina ako se grade na istoj građevinskoj čestici (građevine čijem građenju se pristupa temeljem rješenja o uvjetima građenja).«

»U razdoblje prebivanja od najmanje posljednjih 20 godina bez prekida na području Grada Opatije, uključuje se i prijavljeno prebivalište na području bivše Općine Opatija do 10. 4. 1993. godine od kada Grad Opatija postoji u današnjim granicama.«

»Djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, prema prethodnim stavcima ovog članka, moguće je samo ako je obveznik jedini investitor građevine ili ako su uz njega kao mogući suinvestitori samo: bračni drug, dijete, roditelji, posvojenik ili posvojitelj, s time da se oslobađanje može koristiti samo jedanput za izgradnju ili rekonstrukciju jedne građevine.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-01/274

Ur. broj: 2156/01-02-08-4

Opatija, 28. veljače 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr