SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 6. Petak, 29. veljače 2008.
GRAD OPATIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na osnovi članka 9. do 14. Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/99, 16/00, 02/03 i 10/03 - pročišćeni tekst), Poglavarstvo Grada Opatije na sjednici održanoj dana 25. veljače 2008. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA
organizacije parkiranja na javnom parkiralištu

Članak 1.

U Općim uvjetima organizacije parkiranja na javnom parkiralištu (»Službene novine« broj 45/07) članak 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 2. obavlja se u razdoblju od: 1. 5. do 30. 09. od 07.00 do 24.00 sata, a od 1. 10. do 30. 4. od 7.00 do 20.00 sati i po sljedećim cijenama:

- ZONA 0: 10,00 kn/h, osim parkirališta Tržnica

- Parkiralište Tržnica: prvi sat 5,00 kn/h; svaki daljnji sat 10,00 kn/h

- ZONA 1: 5,00 kn/h«

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Naknada za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 3. obavlja se u razdoblju od 1. 5. do 30. 9 od 07.00 do 24.00 sata po cijenama:

1. Ičići - ispred marketa, Ika - ispred marketa i Opatija - Volosko - vaterpolo plato od 10,00 kn na sat

2. ostalo 5,00 kn na sat«.

Članak 3.

U članku 10. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Izuzetno od stavka 1. naknada za parkiranje jednodnevnih turističkih autobusa na Trgu Vladimira Gortana iznosi 50,00 kuna za prvi sat parkiranja te 100,00 kuna za svaki daljnji sat.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi:

- »za »1« Zonu i javna parkiralištima na kojima se obavlja naplata u ljetnoj sezoni u iznosu od 100,00 kn dnevno«.

Članak 5.

U članku 19. stavku 1. alineja 1. riječi »iz članka 15. stavka 1.« zamjenjuju se riječima »iz članka 17. stavka 1.«

U članku 19. stavku 1. alineja 2. riječi »iz članka 15. stavka 2.« zamjenjuju se riječima »iz članka 17. stavka 2. i 3.«

Članak 6.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Pravna ili fizička osoba iz članka 20. stavka 1. točke 2. plaća naknadu po rezerviranom parkirnom mjestu u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno za javna parkirališta u zoni »1« i javnim parkiralištima na kojima se obavlja naplata u ljetnoj sezoni odnosno 4.500,00 kuna mjesečno za javna parkirališta u zoni »0«.

Naknada iz stavka 1. prihod je organizatora parkiranja.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/07-01/40

Ur. broj: 2156/01-03-01-08-12

Opatija, 25. veljače 2008.

Predsjednik Poglavarstva
Gradonačelnik
Dr. sc. Amir Muzur, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr