SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 6. Petak, 29. veljače 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temeljem članka 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99 i 151/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« PGŽ broj 26/01 i 08/06) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 28. sjednici održanoj dana 26. veljače 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o zaštiti kulturnog dobra lokalnog značaja
»Stara škola«, Crikvenica

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

- kulturna dobra od lokalnog značaja - značaja za Grad Crikvenicu,

- zaštita kulturnih dobara,

- način osiguranja sredstava za provedbu zaštite.

Članak 2.

Kulturno dobro od lokalnog značaja za Grad Crikvenicu je »Stara škola«, Crikvenica, Vinodolska 1 i nalazeće je na gruntovnoj čestici broj 50/1, upisanoj u z.k.ul. 456, k.o. Crikvenica, a katastarski broj čestice je 1200/1, k.o. Crikvenica.

Članak 3.

Kulturno dobro iz članka 2. ove Odluke proglašava se zaštićenim kulturnim dobrom.

Članak 4.

Sredstva za očuvanje, restauriranje i obnovu zaštićenog kulturnog dobra osigurat će se iz proračuna Grada Crikvenice.

Članak 5.

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Crikvenici izvršit će zabilježbu ove Odluke u zemljišne knjige kao i zakonsko pravo prvokupa nad predmetnim kulturnim dobrom, a Područni ured za katastar Rijeka - Ispostava u Crikvenici zabilježbu u katastar.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/07-01/164

Ur. broj: 2107/01-01-08-7

Crikvenica, 26. veljače 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik
Eduard Rippl, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr