SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 4. Petak, 15. veljače 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Nakon izvršene usporedbe sa izvornim tekstom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2008. godinu, koji je objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 48/07 od 20. prosinca 2007. godine, utvrđena je programska greška, te se daje

ISPRAVAK
Proračuna Grada Malog Lošinja za 2008. godinu

U Posebnom dijelu Proračuna u Razdjelu 001 - Ured grada i upravljanja gradskom imovinom, Glava 3 - Odgoj i obrazovanje, u Programu 05 -Redovni program predškolskog odgoja, briše se Kapitalni projekt 04 - Uvođenje solarnog sustava grijanja u objekt. Navedeni kapitalni projekt upisuje se u Program 07 - Ulaganje u objekte ustanova u odgoju i školstvu.

U Razdjelu 001, Glava 4 - Kultura, Program 08 - Redovna djelatnost ustanova, u Projektu 12 - Uređenje ogranka Ćunski, briše se pogrešan korisnik »Pučko otvoreno učilište«, a upisuje ispravan korisnik - »Knjižnica i čitaonica«.

U Razdjelu 001, Glava 4, Program 08, za korisnika »Lošinjski muzej«, pogrešno su upisani nazivi konta, i to:

- na poziciji R0107.11, konto 3231, umjesto pogrešno upisanog naziva »Sitni inventar i auto gume«, treba upisati ispravan naziv: »Usluge telefona, pošte i prijevoza«;

- na poziciji R0107.12, konto 3234, umjesto pogrešno upisanog naziva »Usluge telefona, pošte i prijevoza«, treba upisati ispravan naziv: »Komunalne usluge«;

- na poziciji R0107.14, konto 3238, umjesto pogrešno upisanog naziva »«Intelektualne i osobne usluge«, treba upisati ispravan naziv: »Računalne usluge«;

- na poziciji R0107.17, konto 3294, umjesto pogrešno upisanog naziva »«Premije osiguranja«, treba upisati ispravan naziv: »Članarine«.

U Razdjelu 001, Glava 4, Program 13 - Kapitalna ulaganja u objekte kulture, iz Kapitalnog projekta 05 - Kaštel Mali Lošinj, potrebno je brisati pogrešno upisanu poziciju R0153, konto 3237 - Intelektualne i osobne usluge-Osorske zidine. Navedeni konto potrebno je upisati u Kapitalni projekt 06 - Osorske zidine.

U Razdjelu 003 - Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam i prostorno planiranje, Glava 2 - Komunalna djelatnost, Program 32 - Izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture, u Podprogramu 04 - Regulacija prometa, Kapitalni projekt 01 - Parkiralište Zagazinjine, potrebno je izbrisati pogrešno upisan naziv konta 4213 na poziciji R0268 »Ostala nematerijalna imovina« i upisati ispravan naziv »«Ceste, željeznice i slični građevinski objekti«.

Klasa: 400-08/07-01/15

Ur. broj: 2213/01-01-08-

Mali Lošinj, 5. veljače 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr