SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
OPĆINA MRKOPALJ
30

26.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/06), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom gradnje objekata i uređaja (u daljem tekstu Program) utvrđuje se plan izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Mrkopalj za 2008. godinu, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

Članak 2.

Programom iz prethodnog članka planira se izgradnja objekata i uređaja te nabavka opreme za izgradnju javnih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja, objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 3.

Programom se planiraju sljedeće aktivnosti:


A/ IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

A1 Izgradnja nogostupa uz državnu cestu D32(Sunger) 200.000,00 kn

A2 Izgradnja nogostupa uz županijsku cestu Mrkopalj-B.Razdolje 300.000,00 kn

A3 Urbanistički plan uređenja mjesta Mrkopalj 300.000,00 kn

A4 Razvojni program PUR 100.000,00 kn


Ukupno: 900.000,00 kn

B/ IZGRADNJA OBJEKATA ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

B1 Sanacija vodovoda Lučice-Sunger 300.000,00 kn

B2 Vodovod Poljička Kosa - početak izgradnje 200.000,00 kn

B3 Izgradnja hidrostanice u naselju Gmajna 50.000,00 kn


Ukupno: 550.000,00 kn

C/ IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

C1 Izrada projektne dokumentacije za cestu Mrkopalj-Zagmajna 150.000,00 kn

C2 Ugradnja novog asfaltnog sloja na nerazvrstanim cestama prema prioritetu;

Ul. Školska, Ul. Poljička, vikend naselje 250.000,00 kn


Ukupno: 400.000,00 kn

D/ IZGRADNJA GROBLJA

D1 Izrada grobnica na groblju Mrkopalj 36.000,00 kn


Ukupno: 36.000,00 kn

E/ IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

E1 Izgradnja kanalizacije - studija utjecaja na okoliš 250.000,00 kn


Ukupno: 250.000,00 kn

F/ IZGRADNJA JAVNIH SPORTSKIH TERENA

F1 Izgradnja raznih sadržaja BC-a Zagmajna 125.000,00 kn

F2 Izgradnja ograde oko nogometnog igrališta 20.000,00 kn

F3 Izrada UPU-a SRC-a Čelimbaša i BC-a Zagmajna 100.000,00 kn


Ukupno: 245.000,00 kn


SVEUKUPNO: 2.381.000,00 kn


Članak 4.

Sredstva za realizaciju Programa čine;

- sredstva Proračuna1.870.000,00 kn

- komunalni doprinos500.000,00 kn

- prihodi od koncesija11.000,00 kn


Ukupno: 2.381.000,00 kn

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/07-01/05

Ur. broj: 2112-05-01-07-5

Mrkopalj, 13. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr