SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
OPĆINA MRKOPALJ
30

23.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Programa financiranja javnih potreba
Općine Mrkopalj u 2008. godini

Članak 1

U Odluci o Proračunu Općine Mrkopalj za 2008. godinu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje javnih potreba na području Općine Mrkopalj.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se korisnicima prema Tabeli 1., koja je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačava jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj prema dinamici naznačenoj u Tabeli 1.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Tabela 1.

PROGRAM FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA
IZ PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2008. GODINU


Red. KORISNIK NAMJENA NAČIN UKUPNO

br. SREDSTAVA FINANCIRANJA 2008.GOD.


1. Sredstva za pos.namj. O.Š.Mrkopalj sufinan. izvan. programa prema zahtjevu 60.000,00

2. Tek.don.u naravi-darovi za Sv. Nikolu

za pol. O.Š. Mrkopalj sufinan. izvan programa prema zahtjevu 16.000,00

3. Sredstva za posebne namj. O.Š. Mrkopalj - dječ.vrtić redovite djel.vrtića doznaka 1/12 mjesečno 202.700,00

4. Tekući transferi nog.kluba Mrkopalj za redovnu djelatnost prema zahtjevu 150.000,00

5. Tekući transferi skij.klubu »Bjelolasica« Mrkop. za redovnu djelatnost prema zahtjevu 77.500,00

5/a za organizaciju

Memorijala mira prema zahtjevu 10.000,00

6. Tekući transferi Biatlonskom klubu Gorski kotar za redovnu djelatnost prema zahtjevu 42.500,00

7. Tekući transferi alpskom skijaškom klubu za redovnu djelatnost prema zahtjevu 20.000,00

8. Tek.don.poduzet. zadruzi za redovnu djelatnost prema zahtjevu 50.000,00

9. Tekući transferi Udruzi proizvođača mlijeka za redovnu djelatnost prema zahtjevu 10.000,00

10. Tekući transferi udruzi »Sklad« za redovnu djelatnost prema zahtjevu 15.000,00

11. Tek.tran.vatrog.službi za redovnu djelatnost prema zahtjevu 300.000,00

12. Tekuće tran.za plan.dr. »Bijele stijene« za redovnu djelatnost prema zahtjevu 0,00

13. Tek.trans.Turističkoj zajed. za redovnu djelatnost 1/12 mjesečno 80.000,00

14. Tek.tr.Centru za brdsko-plan. poljop. Stara Sušica za redovnu djelatnost prema zahtjevu 20.000,00

15. Tek.tran.Udruzi Sungerski lug za redovnu djelatnost prema zahtjevu 15.000,00

16. Tek.tran.političkim strankama za redovnu djelatnost prema zahtjevu 20.000,00

17. Tek.donacije Crvenom križu za redovnu djelatnost prema zahtjevu 21.000,00

18. Tek.donacije radio Gorski kotar za redovnu djelatnost prema zahtjevu 20.000,00

19. Tek.donacije Matici umirovljenika za redovnu djelatnost prema zahtjevu 6.000,00

20. Tek.donacije Udruzi »Naša djeca« Sunger za redovnu djelatnost prema zahtjevu 5.000,00

21. Tek.donacije Udruzi vunarica za redovnu djelatnost prema zahtjevu 3.500,00

22. Tek.don.Udruzi veterana Domovinskog rata Mrkopalj za redovnu djelatnost prema zahtjevu 5.000,00

23. Tek.donacije vjerskim zajednicama za redovnu djelatnost prema zahtjevu 50.000,00

24. Tek.donacije Hrv.rat.voj. invalidima Gorski kotar za redovnu djelatnost prema zahtjevu 5.000,00

23. Ostali prij.nep.organiz.prema poj.zaht. za redovnu djelatnost prema poj. zahtjevima 30.000,00

24. Tek.transferi Službi za zašt.i spašavanje za redovnu djelatnost prema zahtjevu 5.000,00

25. Tek.transferi Posmrtnoj udruzi za redovnu djelatnost prema zahtjevu 3.000,00

26. Tek.transferi Nastav. zavodu za javno zdrastvo za redovnu djelatnost prema zahtjevu 4.000,00

27. Tek.transferi Gorskoj službi spašavanja za redovnu djelatnost prema zahtjevu 5.000,00


UKUPNO TEKUĆI TRANSFERI 1.223.200,00


28. Sred.za jed.soc.pomoći prema Prav. svakom kor. 400,00 kn 1.600,00

29. Sred.za red.mjes.soc.pomoći prema Prav. svakom kor. 300,00 kn mj. 60.900,00

30. Sred.za jednok.pomoći za rođ. djeteta prema Prav. svakom kor. 1500,00 kn 7.500,00

31. Ost.nak.u naravi 2.000,00

32. Sred.za pomoć u sl.elem.nep. prema zahtjevu 46.000,00

33. Sred.za učen.i stud.stipendije mjesečno po uč. stud. po 500,00kn 100.000,00


Ukupno nak.građ.i kućanstvima 218.000,00


SVEUKUPNO TEKUĆI TRANSFERI ZA JAVNE POTREBE 1.441.200,00


Klasa: 400-08/07-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-07-4

Mrkopalj, 13. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr