SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
OPĆINA MRKOPALJ
30

20.

Na temelju članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 18. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/ 06) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2007. godine donijelo je

PRORAČUN
Općine Mrkopalj za 2008. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Mrkopalj za 2008. godinu sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama, utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda /izdataka Proračuna za 2008. godinu.

Članak 3.

Rashodi/izdaci Proračuna u iznosu 7.962.500,00 kn raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna.

II. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01/01

Ur. broj: 2112-05-01-07-2

Mrkopalj, 13. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik

Tomislav Cuculić, v. r.

PRORAČUN ZA 2008. GODINU

OPĆI DIO PRIHODI I PRIMICI

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Proračun Općine Mrkopalj za 2008. godinu  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr