SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD OPATIJA
30

76.

Na temelju članka 14. i 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-Goranske županije broj 23/01, 8/ 06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/05 i 15/07) - u daljnjem tekstu: Odluka), u članku 2. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Nagrada Grada Opatije.«

Članak 2.

U članku 5. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Godišnje se mogu dodijeliti najviše tri Nagrade Grada Opatije fizičkim osobama i tri Nagrade Grada Opatije pravnim osobama. Ograničenje broja Nagrada Grada Opatije za fizičke osobe ne odnosi na slučaj iz članka 10. stavka 1. ove Odluke.

U slučaju da Nagradu Grada Opatije dobije pravna osoba, nagrada se ne može dodijeliti te iste godine i njezinom čelniku, kao niti u roku od tri godine od godine u kojoj je Nagrada Grada Opatije dodijeljena pravnoj osobi čiji je on čelnik.«

Članak 3.

U poglavlju II. Javna priznanja, naziv odjeljka 3. mijenja se i glasi:

»3. Nagrada Grada Opatije«

U istom odjeljku članak 9. mijenja se i glasi:

»Nagrada Grada Opatije je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstvenog, kulturnog i društvenog života Grada Opatije. U slučaju dodjeljivanja Nagrade Grada Opatije fizičkoj osobi vrednuju se njezina postignuća i doprinos ostvareni u godini koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Nagrada Grada Opatije može se dodijeliti za dostignuća i osobite rezultate iz područja navedenih u članku 8. stavak 2.«

Članak 4.

Iza članka 15. dodaje se novi članak 15a. koji glasi:

»Uz dodjelu povelje o javnom priznanju Grada Opatije iz članka 2. točke 1. do 3. ove Odluke, uručuje se i medalja »Sv. Jakov«, autorski rad akademske kiparice Tatjane Kostanjević. Medalja je izrađena dvostrano u kovanom srebru, dia 40 mm.«

Članak 5.

Članku 17. Odluke dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ovlašteni predlagatelji iz stavka 1. ovog članka ne mogu za dodjelu javnih priznanja predložiti samog predlagatelja, vlastite članove, odnosno zaposlenike.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/14

Ur. broj: 2156/01-01-07-1

Opatija, 20. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr