SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD OPATIJA
30

75.

Na temelju članka 2. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07), članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine, donosi

ODLUKU
o prekršajnim sankcijama

Članak 1.

Ovom Odlukom usklađuju se prekršajne sankcije propisane odlukama Grada Opatije sa Prekršajnim zakonom.

Članak 2.

U Odluci o držanju kućnih ljubimaca (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 9/95, 13/95 i 24/95) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 30. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.000,00 do 1.500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 30. stavku 2. umjesto riječi »novčanom kaznom od 100,00 do 500,00 kuna« treba stajati »novčanom kaznom od 1.000,00 kuna«,

- iza članka 30. dodaje se novi članak 30.a, koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi protivno odredbama članka: 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 16. ove Odluke.«,

- u članku 31. umjesto riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna«,

- članak 32. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna, za fizičku osobu u iznosu od 200,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.«

Članak 3.

U Odluci o grbu i zastavi Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 16/95, 19/95, 24/95 i 7/00) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 18. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 18. stavku 2. umjesto riječi »novčanom kaznom od 500,00 kuna« treba stajati »novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- u članku 18. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi protivno odredbama članka: 3, 5. stavak 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13. i 15. ove Odluke.«,

- u članku 18. stavak 3. postaje stavak 4., u kojem umjesto riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- u članku 18. stavak 4. postaje stavak 5., koji se mijenja i glasi:

»Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.«

Članak 4.

U Odluci o dimnjačarskoj službi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 21/95) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 27. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.500,00 - 2.000,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 27. stavku 2. umjesto riječi »novčanom kaznom od 500,00 kuna« treba stajati »novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- iza članka 27. dodaje se novi članak 27.a, koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi protivno odredbama članka: 5, 16. stavak 3, 17, 19, 20, 22, 23, 25 i 26. ove Odluke.«,

- u članku 28. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- u članku 28. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 200,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- članak 29. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.«.

Članak 5.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije - pročišćeni tekst broj 4/96, 33/ 96 i 3/97) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 59. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 59. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna«,

- u članku 59. stavku 3. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 59. stavku 4. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna«,

- iza članka 59. dodaje se novi članak 59.a, koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi protivno odredbama članka: 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 18.a, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 45.b, 45.c, 45.d, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 53.d ove Odluke.«,

- u članku 60. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna«,

- u članku 60. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna«,

- članak 61. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna, za fizičku osobu u iznosu od 200,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.«

Članak 6.

U Odluci o davanju na privremeno korištenje javnih površina (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 4/96 i 11/98) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 17. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 17. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 400,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- iza članka 17. dodaje se novi članak 17.a, koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz članka 17. stavka 1. ove Odluke«,

- u članku 18. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 400,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- članak 19. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obav

lja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.«

Članak 7.

U Odluci o odvodnji otpadnih voda (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/97) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 24. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 24. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 400,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- iza članka 24. dodaje se novi članak 24.a, koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz članka 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22. i 23. ove Odluke«,

- u članku 25. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- članak 26. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.«

Članak 8.

U Odluci o komunalnom redarstvu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 23/97) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 15. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 15. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 400,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- iza članka 15. dodaje se novi članak 15.a, koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz članka 12. ove Odluke.«,

- u članku 16. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 400,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- u članku 16. briše se stavak 2,

- iza članka 16. dodaje se novi članak 16.a, koji glasi:

»Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.«

Članak 9.

U Odluci o upravljanju grobljima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 1/99) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 25. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 25. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- u članku 26. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 26. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- iza članka 26. dodaje se novi članak 26.a, koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz članka 16. ove Odluke.«,

- u članku 27. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- članak 28. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.«

Članak 10.

U Odluci o organizaciji linijskog prijevoza putnika na području Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 12/99) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 40. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 40. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- iza članka 40. dodaje se novi članka 40.a, koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz članka 21, 22, 23, 24. stavka 1, 25, 26, 32, 33, 34, 35. stavak 4, 37. ove Odluke.«,

- u članku 41. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom u iznosu od 250,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- članak 42. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.«

Članak 11.

U Odluci o uređenju prometa na području Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/03 - pročišćeni tekst i 18/06) briše se članak 22.

Članak 12.

U Odluci o autotaksi prijevozu osoba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 38/07) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 34. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 34. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 200,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- iza članka 34. dodaje se novi članak 34.a, koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz članka 2, 18, 23, 24, 25, 26. i 27. ove Odluke«,

- u članku 35. umjesto riječi »novčanom kaznom od 400,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- članak 36. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.«

Članak 13.

U Odluci o nerazvrstanim cestama (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 29/95 i 05/07) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 33. stavku 1. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 33. stavku 2. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- iza članka 33. dodaje se novi članak 33.a, koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz članka 11, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31. i 32. ove Odluke«,

- u članku 34. umjesto riječi »Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- članak 35. mijenja se i glasi:

»Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti novčanu kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.«

Članak 14.

U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/03) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 27. stavku 1. umjesto riječi »Globom u iznosu od 1.000,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 27. stavku 2. umjesto riječi »Globom u iznosu od 200,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- u članku 27. stavku 3. umjesto riječi »Globom u iznosu od 200,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- iza članka 27. dodaje se novi članak 27.a, koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz članka 10. i 28, 12. i 25, 14, 21. i 23. ove Odluke.«

Članak 15.

U Odluci o vremenu izvođenja građevinskih radova (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 4/ 04) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 5. stavku 1. umjesto riječi »Globom u iznosu od 1.000,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 5. stavku 2. umjesto riječi »Globom u iznosu od 200,00 kuna« treba stajali »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«,

- u članku 5. stavku 3. umjesto riječi »Globom u iznosu od 200,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«.

- iza članka 5. dodaje se novi članak 5.a, koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz članka 5. ove Odluke.«

Članak 16.

U Odluci o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 27/04) mijenjaju se kaznene odredbe na način:

- u članku 10. stavku 1. umjesto riječi »Globom u iznosu od 1.000,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 10.000,00 kuna«,

- u članku 10. stavku 2. umjesto riječi »Globom u iznosu od 200,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna«,

- u članku 10. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

»Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaje iz članka 7. i 11. ove Odluke.«,

- u članku 10. stavak 3. postaje stavak 4., u kojem umjesto riječi »Globom u iznosu od 200,00 kuna« treba stajati »Novčanom kaznom od 2.000,00 kuna«.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prekršajnim sankcijama (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 32/04).

Članak 18.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-01/07-01/18

Ur. broj: 2156/01-01-07-1

Opatija, 20. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr