SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD OPATIJA
30

73.

Na temelju točke 7.2. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. (»Narodne novine« broj 111/06), a u svezi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 116/03), i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ, broj 23/01, 8/06 i 18/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima 5 članova koji se imenuju na period od četiri godine.

Članove Povjerenstva imenuje Gradsko vijeće, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, iz redova članova nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka iz djelokruga rada Povjerenstva.

Članak 2.

Povjerenstvo u promicanju i ustanovljenju ravnopravnosti spolova posebno:

- prati provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova,

- surađuje sa Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije,

- predlaže donošenje odluka i provođenja akcija radi postizanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva na konstituirajućoj sjednici, koju saziva gradonačelnik biraju predsjednika.

Na sazivanje i način rada Povjerenstva, primjenjuju se odredbe Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ, broj 3/93, 6/93, 7/94, 13/97, 15/97 i 19/97-pročišćeni tekst).

Članak 4.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu sukladno Odluci o naknadi i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela (»Službene novine« PGŽ, broj 13/97, 26/02, 4/03 i 10/03 - pročišćeni tekst).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-01/14

Ur. broj: 2156/01-01-07-1

Opatija, 20. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Adriano Požarić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr