SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
OPĆINA LOKVE
30

44.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Općini Lokve za 2008. godinu, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa.

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Proširenje javne rasvjete

(Plase, Gorski Raj, Naselje i Rudnik) 155.000,00 kn

2. Otkup zemljišta (proširenje groblja,

put špilja....) 500.000,00 kn

3. Rekonstrukcija špilje 800.000,00 kn

4. Regionalni vod. sustav. 100.000,00 kn


UKUPNO: 1,555.000,00 kn

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa za 2008. godine po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu osiguravaju se u Općinskom proračunu Općine Lokve i utvrđuju se u slijedećim iznosima:

IZVORI PRIHODA

1. Komunalni doprinos 1.000.000,00 kn

2. Naknade za koncesije 5.000,00 kn

3. Šumski doprinos 250.000,00 kn

4. Kapitalne pomoći iz županijskog

proračuna 300.000,00 kn


UKUPNO: 1.555.000,00 kn

Članak 3

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/07-01/06

Ur. broj: 2112-02/01-07-1

Lokve, 28. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr