SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
OPĆINA LOKVE
30

42.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 0/97, 128/99, 57/00, 29/00, 59/01, 126/03 - pročišćen tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-granske županije broj 37/05) Općinsko vijeće Oćine Lokve, na sjednici 22. prosinca 2007. donijelo je

IZMJENE
Programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) za Općinu Lokve za 2007. godinu, mijenja se i glasi:

OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

1. Potrošnja el. energije za javnu rasvjete 80.000,00 kn

2. Ostali materijal i dijelovi za tekuće i

investicijsko održavanje 60.000,00 kn

3. Izvanredno održavanje ceste s izvođenje

nogostupa Ulice R. Strohala 1.250.000,00 kn

5. Usluge održavanja groblja, spomenika i

javne površine 120.000,00 kn

6. Sanacija sustava javne odvodnje u Ul.

R. Strohala 1.000.000,00 kn

7. Sanacija zidova na groblju, Kapelice i

Kalvarije 25.000,00 kn

8. Usluge održavanja javne rasvjete 28.000,00 kn

9. Izvanredno održavanje ceste

Vidikovac-Jezero 400.000,00 kn

10. Čišćenje snijega 280.000,00 kn

11. Božićna i novogodišnja dekoracija

(usluga i materijal) 60.000,00 kn

12. Odvoz smeća i stakla 80.000,00 kn

13. Deratizacija i dezinsekcija, bjesnoća 16.000,00 kn

14. Ostale komunalne usluge 70.000,00 kn

16. Ugovor o djelu - ostali 10.000,00 kn

17. Geodetsko-katastarske usluge 10.000,00 kn

18. Financiranje kamate - fasade 12.000,00 kn

19. Rekonstrukcija vodovoda Lokve 270.000,00 kn

20. Urbanistički planovi uređenja i Detaljni

planovi uređenja određeni PPU-om

Općine Lokve 1,068.000,00 kn

21. Nerazvrstane ceste (krpanje, slivnici,

propusti i sl.) 150.000,00 kn

22. Vodni doprinos 3.100,00 kn

23. Vještačenja-procjena nerazvrs. cesta 7.600,00 kn

24. Osiguranje lokalnh cesta i ulica 15.300,00 kn


UKUPNO: 5.015.000,00 kn

Članak 2.

Sredstva za izvršenje ovog Programa za 2007. godinu, osiguravaju se u Općinskom proračunu Općine Lokve, a financiraju se iz sljedećih prihoda.

IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

1. Komunalna naknada 5.000.000,00 kn

2. Grobna naknada 15.000,00 kn


UKUPNO: 5.015.000,00 kn

Članak 3.

Ova izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/16

Ur. broj: 2112-02/1-07-3

Lokve, 22. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr