SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
OPĆINA LOKVE
30

41.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 126/03 - pročišćeni tekst 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 37/05 i 33/07), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici 22. prosinca 2007. donijelo je

IZMJENE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Općini Lokve za 2007. godine, mijenja se i glasi:

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Turistička kučica-otkup 1/2 dijela 82.000,00 kn

2. Projektna dokumentacija (kanalizacija) 240.000,00 kn

3. Rekonstrukcija špilje »Lokvarka« 523.000,00 kn

4. Regionalni vodoopskrbi sustav 110.000,00 kn

5. Otkup zemljišta 113.000,00 kn


UKUPNO: 1.068.000,00 kn

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa za 2007. po izvorima sredstava i u ukupnom iznosu iz ovog Programa osigurana su u Općinskom proračunu Općine Lokve i utvrđuju se u sljedećim iznosima:

IZVORI PRIHODA

1. Komunalni doprinos 441.000,00 kn

2. Naknade za koncesije 6.000,00 kn

3. Šumski doprinos 295.000,00 kn

4. Kapitalne pomoći iz županijskog

proračuna 326.000,00 kn


UKUPNO: 1.068.000,00 kn

Članak 3

Ova I. izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/15

Ur. broj: 2112-02/01-07-3

Lokve, 22. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr