SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
OPĆINA LOKVE
30

40.

Na temelju članka 39. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 111/97 i 24/01) i članka 47. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05) Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 28. prosinca 2007. godine donjelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lokve u sportu za 2008. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Lokve i to:

- promicanje i poticanje sporta u cjelini

- djelovanje sportskih udruga

- sudjelovanje u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima

- sudjelovanje u sportsko rekreativnim aktivnostima građana

- izgradnja, održavanje i funkcioniranje sportskih objekata

Članak 2.

Za provođenje Programa u sportu Općina Lokve osigurat će sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2008. godinu u ukupnom iznosu od 287.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na slijedeći način

- NK »Risnjak« 150.000,00 kn

- ŠRK »Lokvarka« 30.000,00 kn

- L.D. »Srnjak« 40.000,00 kn

- Biciklistički klub 15.000,00 kn

- Orijentacijski klub Lokve 18.000,00 kn

- Udruga Maxima educa 5.000,00 kn

- Karate klub 1.000,00 kn

- Skijaški klub »Risnjak« 18.000,00 kn

- Planinarsko društvo »Špićunak« 10.000,00 kn

Članak 4.

Općina Lokve će u okvirima svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji sportskih priredbi i natjecanja te sudjelovati u izgradnji i redovnom održavanju sportskih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Za navedene aktivnosti i poslove od posebnog značaja za Općinu Lokve osigurati će se sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2008. godinu.

Članak 6.

Upravni odjel Općine Lokve vršiti će raspored sredstava nosiocima programa, pratit njihovo namjensko korištenje te o realizaciji izvještavati Općinsko vijeće.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 620-01 /07-01/01

Ur. broj: 2112-02/1-07-1

Lokve, 28. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr