SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
OPĆINA LOKVE
30

39.

Na temelju članka 9a. Zakona o fondovima (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 47. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05) Općinsko Vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 28. prosinca 2007. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Općine Lokve u kulturi za 2008. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Lokve i to:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Općine Lokve.

Članak 2.

Za provođenje Programa u kulturi Općina Lokve osigurat će sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2008. godinu u ukupnom iznosu od 73.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način

- Goranska kiparska radionica 25.000,00 kn

- Društvo za očuvanje lokvarskih starina 20.000,00 kn

- Društvo za očuvanje Mrzle Vodice 10.000,00 kn

- Sufinanciranje županijskog bibliobusa 18.000,00 kn

Članak 4.

Općina Lokve će u okvirima svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji kulturnih priredbi.

Općina Lokve će subvencionirati korištenje prostorija i objekata koji su vlasništvo Općine Lokve kao i redovno održavanje tih objekata iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Za navedene aktivnosti i poslove od posebnog značaja za Općinu Lokve osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine Lokve za 2008. godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008.

Klasa: 610-02 /07-01/04

Ur. broj: 2112-02/1-07-1

Lokve, 28. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr