SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
OPĆINA LOKVE
30

38.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 47. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 37/05) Općinsko Vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 28. prosinca 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o financiranju Socijalnog programa za područje
Općine Lokve u 2008. godini

Članak 1.

U Proračunu Općine Lokve za 2008. godinu osiguravaju se financijska sredstva za financiranje Socijalnog programa na području Općine Lokve za 2008. godinu u iznosu od 488.500,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Programa raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Pomoć obiteljima i kućanstvima

- pomoć novim obiteljima i pomoć

za novorođenčad 27.000,00 kn

2. Pomoć kućanstvima 170.000,00 kn

3. Financiranje prehrane polaznicima

dječjeg vrtića i Osnovne škole Lokve 110.000,00 kn

4. Poklon paketi za djecu predškolskog

uzrasta i uzrasta osnovne škole

/»Sveti Nikola«/ 15.000,00 kn

5. Stipendije učenicima i studentima 85.000,00 kn

6. Poklon paketi djeci za šk.torbe i pribor 8.000,00 kn

7. Sufinanciranje prijevoza učenicima i stud. 20.000,00 kn

8. Pomoć invalidima i hendikepiranim

osobama 15.000,00 kn

9. Crveni križ 30.000,00 kn

10. Udruga »Leukocit« 5.000,00 kn

11. Društvo multiple skleroze Gorski kotar 2.000,00 kn

12. Udruga slijepih PGŽ 1.000,00 kn

13. Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 500,00 kn

Članak 3.

Pojedinačne iznose pomoći socijalno ugroženim obiteljima u podmirenju troškova stanovanja utvrditi će Općinsko vijeće posebnom Odlukom o kriterijima potpore, a na prijedlog Socijalnog vijeća.

Članak 4.

Korisnici financijskih sredstava iz prethodnog članka ovog Programa ne mogu raspolagati sredstvima iznad utvrđenog iznosa.

Korištenje sredstava Socijalnog programa ovisiti će o dinamici ostvarenja izvornih prihoda Proračuna Općine Lokve.

Članak 5.

Ovaj Program bit će objavljen u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 550-01 /07-01/09

Ur. broj: 2112-02/1-07-1

Lokve, 28. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr